Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/10

Thị trường tài chính 24h: Cổ phiếu thép có diễn biến khả quan

* SC5: Ngày 20/10, HĐQT CTCP Xây dựng số 5 (SC5 – HOSE) thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 14/11/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 24/11/2023.

* ADP: Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Sơn Á Đông (ADP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/12/2023.

* PMC: Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC – HNX) đã thông qua việc trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 126% bằng tiền mặt.

* ECI: CTCP Tập đoàn Đầu tư tài chính MYA Capital, tổ chức đầu tư đã mua vào 130.000 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn ECI (ECI – HNX), tương ứng tỷ lệ 7,39% trong ngày 17/10. Trước đó, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu ECI nào.

* KSF: CTCP Tập đoàn Real Tech (KSF – HNX) thông qua việc nhận chuyển nhượng 9 triệu cổ phần, tương ứng 10%/vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud, với giá 90 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KSF giao công ty con là CTCP Sunshine Sky Villa nhận chuyển nhượng gần 67 triệu cổ phần tại CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud, tương ứng tỷ lệ sở hữu 74,44%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *