Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/10

* CII: Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 6,04 triệu cổ phiếu CII sở hữu, tỷ lệ 2,13% từ ngày 10/10 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ của ông Bình cũng đã bán toàn bộ 4 triệu cổ phiếu CII sở hữu, tỷ lệ 1,41%.

* ITA: CTCP Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mekong, cổ đông, tổ chức có liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 31,88 triệu cổ phiếu ITA sở hữu, tỷ lệ 3,4%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/10 đến 24/11 theo phương thức thỏa thuận.

* ICT: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện (ICT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/11/2023.

* PVS: Ngày 26/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/11/2023.

* DTD: Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

* PVC: Ngày 26/10 tới đây, Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – PVChem (PVC – HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:2 và phát hành 21,2 triệu cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ 10:4,24, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

* NRC: CTCP Đầu tư PiXi, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC – HNX) đã bán ra hơn 1,29 triệu cổ phiếu NRC trong ngày 17/10. Qua đó, giảm sở hữu tại NRC xuống còn hơn 4,54 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,91%.

* RCL: CTCP Đầu tư CORES, cổ đông của CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL – HNX) đã mua vào 100.000 cổ phiếu RCL trong ngày 12/10. Qua đó, nâng sở hữu tại RCL lên hơn 777.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,61%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *