Sự kiện chứng khoán đáng để ý ngày 22/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/7

* BCG: Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital (BCG – HOSE) đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 26/7 tới 24/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự định giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ giảm sở hữu tại BCG xuống còn hơn 6,12 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 1,15%.

* LBM: AFC VF Limited, cổ đông to của CTCP Tài nguyên và Nguyên liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM – HOSE) đã bán ra hơn 193.000 cổ phiếu LBM trong ngày 20/7. Qua đấy, giảm sở hữu tại LBM xuống còn hơn 2,07 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 10,38%.

* TCB: Bà Thái Hà Linh, người được giao cho ban bố thông tin của Nhà băng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank (TCB – HOSE) đã bán ra hơn 933.000 cổ phiếu TCB từ ngày 17/7 tới 19/7. Qua đấy, bà Linh chỉ còn nắm giữ hơn 185.000 cổ phiếu TCB.

* CRE: CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE – HOSE) phê chuẩn việc phát hành hơn 46,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức 5 2022 theo tỉ lệ 10:1. Thời kì tiến hành dự định trong quý III, quý IV/2023.

* GAS: Ngày 29/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS – HOSE), ngày đăng ký là 30/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 36%, trả tiền kể từ ngày 02/11/2023.

* SCS: Ngày 02/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức còn lại 5 2022 của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS – HOSE), ngày đăng ký là 03/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 35%, trả tiền kể từ ngày 18/8/2023.

* CDC: CTCP Dịch vụ Vốn đầu tư và Sắm bán nợ Việt Nam, cổ đông to của CTCP Chương Dương (CDC – HOSE) đã bán toàn thể hơn 1,32 triệu cổ phiếu CDC sở hữu, tỉ lệ 6,01% trong ngày 19/7.

* EVF: Ông Lê Mạnh Linh, Thành viên HĐQT Doanh nghiệp nguồn vốn cổ phần Điện lực (EVF – HOSE) đã sắm vào 1,5 triệu cổ phiếu EVF từ ngày 03/7 tới 20/7 theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, ông Linh chỉ nắm giữ hơn 7.000 cổ phiếu EVF.

* TV3: CTCP Tham vấn Xây dựng điện 3 (TV3 – HNX) công bố, ngày 08/12/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 5 2022 bằng tiền mặt theo tỉ lệ 5%, trả tiền kể từ ngày 15/12/2023.

* SEB: Ngày 09/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền tạm ứng cổ tức lần 2 5 2023 của CTCP Đầu cơ và Tăng trưởng điện miền Trung (SEB – HNX), ngày đăng ký là 10/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 10%, trả tiền kể từ ngày 22/8/2023.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *