Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/10

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/8: Hạn chế hành động bắt đáy

* TDG: CTCP Đầu tư TDG Global (TDG – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 922.000 cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

* C47: Công ty TNHH VP Invest, cổ đông lớn của CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE) đăng ký bán hơn 1,77 triệu cổ phiếu C47 từ ngày 24/10 đến 21/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại C47 xuống còn 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,13%.

* SSB: Ông Lê Quốc Long, Quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (SSB – HOSE) đã bán ra hơn 5,02 triệu cổ phiếu SSB trong ngày 18/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Long đã giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 3,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,13%.

* HMH: CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Phan Trọng Long – Giám đốc CTCP Hải Minh (HMH – HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HMH từ ngày 23/10 đến 17/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 508.000 cổ phiếu HMH, tỷ lệ 3,96%.

* NRC: CTCP Đầu tư PiXi, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC – HNX) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu NRC trong ngày 10/10. Qua đó, giảm sở hữu tại NRC xuống còn hơn 5,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,3%.

* GKM: CTCP Chứng khoán APG, cổ đông lớn của CTCP Khang Minh Group (GKM – HNX) đã mua vào 817.000 cổ phiếu GKM trong ngày 17/10. Qua đó, nâng sở hữu tại GKM lên hơn 6,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,29%.

* PVC: Ngày 26/10 tới, Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – PVChem (PVC – HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán 21,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4,24, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 10 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10:2.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *