Sự kiện chứng khoán đáng chú tâm ngày 14/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/7

* IBC: CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, cổ đông mập của CTCP Đầu cơ Apax Holdings (IBC – HOSE) đã bị bán giải chấp 5 triệu cổ phiếu IBC từ ngày 06/7 tới 12/7. Qua đấy, chỉ còn nắm giữ hơn 14,68 triệu cổ phiếu IBC, tỉ lệ 17,66%.

* LPB: Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB – HOSE) phê chuẩn phương án chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành thêm hơn 328,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỉ lệ 100:19 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 19 cổ phiếu), ngày đăng ký rốt cuộc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 23/8/2023.

* KOS: Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy (KOS – HOSE) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KOS từ ngày 18/7 tới 16/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự định giao dịch thành công, ông Cường sẽ giảm sở hữu tại KOS xuống còn 76,64 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 35,4%.

* DAG: Doanh nghiệp TNHH TM Dịch vụ Hùng Phát, cổ đông mập của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG – HOSE) đã bán ra 9,7 triệu cổ phiếu DAG từ ngày 03/7 tới 10/7 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DAG xuống còn hơn 3,01 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 5,07%.

* S4A: Ngày 19/7 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 5 2022 của CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A – HOSE), ngày đăng ký rốt cuộc là 20/7. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 8%, trả tiền tính từ lúc ngày 31/7/2023.

* HCM: CTCP Cộng Hưởng, cổ đông của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM – HOSE) đăng ký bán 170.000 cổ phiếu HCM từ ngày 19/7 tới 17/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự định giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại HCM xuống chỉ còn hơn 400.000 cổ phiếu, tỉ lệ 0,87%.

* MWG: Nhóm cổ đông mập do Dragon Capital điều hành tại CTCP Đầu cơ Toàn cầu thiết bị cầm tay (MWG – HOSE) đã bán ra hơn 2,26 triệu cổ phiếu MWG trong ngày 07/7. Qua đấy, giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 101,36 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 6,93%. Liên can tới MWG, ông Đặng Minh Lượm – Thành viên HĐQT của MWG đã bán ra 300.000 cổ phiếu MWG trong ngày 13/7, qua đấy, giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 3,25 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 0,22%.

* BBC: Ngày 27/7 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 và tạm ứng 5 2023 của CTCP Bibica (BBC – HOSE), ngày đăng ký rốt cuộc là 28/7. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 25%, trả tiền tính từ lúc ngày 25/8/2023.

* SGH: Ngày 17/7 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH – HNX), ngày đăng ký rốt cuộc là 18/7. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 4%, trả tiền tính từ lúc ngày 28/7/2023.

* DXP: Ông Bùi Minh Tuấn, cổ đông mập của CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP – HNX) đã sắm vào 650.000 cổ phiếu DXP trong ngày 05/7 do DXP chào bán riêng biệt. Qua đấy, nâng sở hữu tại DXP lên 5,35 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 9,82% từ khi ngày 05/7.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *