Ra mắt sổ tay chỉ dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho công ty

Ra mắt sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Chương trình được diễn ra trong phạm vi Biên bản ghi nhớ hiệp tác giữa UBCKNN với IFC với các nội dung hoạt động nhằm tăng lên nhận thức và thực thi các tiêu chuẩn tăng trưởng vững bền, góp phần xúc tiến vốn đầu tư xanh vì 1 nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam.

Sổ tay chỉ dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính do UBCKNN xây dựng với sự cung ứng kỹ thuật của IFC và các bên liên can giúp các DN tiến hành kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính dễ dãi hơn, phục vụ các quy định của luật pháp và các đề xuất liên can tới ban bố thông tin về người dùng và chuỗi cung cấp, khởi đầu hành trình hướng đến phát thải ròng bằng “0”.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN hy vọng, việc ban hành Sổ tay chỉ dẫn về việc kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính sẽ giúp DN xác định và điều hành không may cũng như kiếm tìm thời cơ hành động mới nhờ làm nổi trội những cải thiện có hiệu quả chi tiêu nhưng trước ấy chưa được chú trọng đến. Đây cũng là 1 cấu phần cần thiết trong lịch trình hướng đến phát thải ròng bằng “0” và là nền móng trước tiên của mọi chiến lược vững bền của DN.

“Hiện tại, ko ít DN bối rối trong việc lập báo cáo về vấn đề này. Do ấy, cuốn sổ tay đông đảo là “cầm tay, chỉ việc”, chỉ dẫn các DN từng bước 1 để có thể đưa ra báo cáo chuẩn mực, tuân thủ các quy định của Thông tư 96 của Bộ Nguồn vốn trong việc lập báo cáo liên can tới phát thải khí nhà kính”, chỉ đạo UBCKNN khuyến nghị.

UBCKNN đang rất hăng hái trong việc đi cùng cùng Chính phủ tiến hành cam kết của Việt Nam tại các hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về chuyển đổi khí hậu, hiện thực hóa thông điệp “cùng nhau hành động” với chỉ tiêu xúc tiến tăng trưởng thị phần chứng khoán Việt Nam tiệm cận cộng với các nước trong khu vực và quốc tế, hiện thực hoá các kế hoạch tăng trưởng thị phần vốn xanh và các thành phầm vốn xanh; tăng mạnh việc báo cáo, ban bố thông tin tăng trưởng vững bền trên thị phần chứng khoán Việt Nam.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *