Phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm gần 63%, doanh nghiệp cấp tập mua lại trước hạn

Phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm gần 63%, doanh nghiệp cấp tập mua lại trước hạn

Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu (VBMA), cập nhật đến ngày công bố thông tin 13/09/2023, số đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 8 là 30 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị hơn 30.600 tỷ đồng. Chưa có đợt phát hành nào trong nửa đầu tháng 9/2023. Các đợt phát hành trong tháng 8 có lãi suất trung bình 9,18%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-5 năm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là gần 140.000 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng và 111 đợt phát hành riêng lẻ (chiếm 88% tổng số).

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đó cũng cho thấy, trong 8 tháng đầu năm (tính đến ngày 31/8/2023), có 48 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ với khối lượng 115.900 nghìn tỷ đồng (giảm 62,8% so với cùng kỳ năm 2022). Ngành Ngân hàng chiếm đa số trong khối lượng phát hành 8 tháng đầu năm, chiếm 40.7%, theo sau là nhóm bất động sản chiếm 35.3%.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 125 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 166.654 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51.78% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 86.294 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 109.448 tỷ đồng. 36.3% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản, theo sau là nhóm Ngân hàng chiếm 28%.

Hiện vẫn có nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành trái phiếu thời gian tới. Mới đây, Tập đoàn VinGroup đã thông qua phương án phát hành ra thị trường quốc tế 350 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, kỳ hạn 5 năm, mệnh giá dự kiến là 200.000 USD/trái phiếu, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Công ty CP Chứng khoán Dầu khí: HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng, tối đa 500 trái phiếu.

Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings: HĐQT đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 165 tỷ đồng, số lượng tối đa là 1.650 trái phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Thành Công: HĐQT đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, số lượng 3.000 trái phiếu…

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *