Nhà đầu cơ ngoại chỉ sắm ròng hơn 80 tỷ đồng trong phiên bùng nổ ngày 4/8

Nhà đầu tư ngoại chỉ mua ròng hơn 80 tỷ đồng trong phiên bùng nổ ngày 4/8

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 50,59 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.573,33 tỷ đồng, tăng 35,53% về khối lượng và 41,95% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 3/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 46,34 triệu đơn vị, trị giá 1.394,02 tỷ đồng, giảm 5,22% về khối lượng mà tăng 17,49% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 4,25 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 179,31 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy bán ròng 11,56 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 78,17 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu GMD được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 2,5 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 144,26 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu MSN được sắm ròng 1,08 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 93,54 tỷ đồng. Còn lại các cổ phiếu đều được sắm ròng dưới 50 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu KDC bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2,52 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 161,69 tỷ đồng.

Tiếp theo ấy là các cổ phiếu bất động sản, gồm HDG bị bán ròng 1,56 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 49,13 tỷ đồng; KDH bị bán ròng 0,96 triệu đơn vị, trị giá đạt 34,48 tỷ đồng; CTD bị bán ròng 0,51 triệu đơn vị, trị giá đạt 32,56 tỷ đồng.

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 679.530 đơn vị, trị giá đạt 15,12 tỷ đồng, giảm 47,7% về lượng và 66,7% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 885.980 đơn vị, trị giá đạt 11,72 tỷ đồng, giảm 8,46% về lượng mà tăng 16,85% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 206.450 đơn vị, khi mà phiên trước ấy sắm ròng 331.510 đơn vị; tổng trị giá vẫn là sắm ròng 3,4 tỷ đồng, giảm 90,39% so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu TNG được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 285.100 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 6,08 tỷ đồng.

Tiếp theo là CEO được sắm ròng 2,79 tỷ đồng và IDC được sắm ròng 1,29 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu BCC bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 246.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 3,5 tỷ đồng. Tiếp theo vẫn là NVB bị bán ròng 1,22 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 309.400 đơn vị, trị giá 10,43 tỷ đồng, tăng 29,02% về khối lượng mà giảm nhẹ 1,23% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 2,84 triệu đơn vị, trị giá 110,01 tỷ đồng, tăng 52,48% về khối lượng và 68,8% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 2,53 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 99,58 tỷ đồng, tăng 55,94% về lượng và 82,35% về trị giá so với phiên trước.

Cổ phiếu PAT được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất trong phiên với khối lượng đạt 32.500 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 2,66 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH được sắm ròng 1,85 tỷ đồng và MPC được sắm ròng 1,16 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng hơn 2,07 triệu đơn vị, trị giá đạt 84,08 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là QNS đạt 13,44 tỷ đồng, VTP đạt 2,91 tỷ đồng, VGT đạt 2,35 tỷ đồng, LTG đạt 2,11 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 4/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 1,51 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 83,13 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch bữa qua ngày 3/8 bán ròng 12,86 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 97,41 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *