MBS: Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường chậm các nghĩa vụ thanh toán khoảng 192.000 tỷ đồng

SSI Research: Có khoảng 733.000 tỷ đồng trái phiếu đăng ký niêm yết trên HNX trong 3 tháng tới

Tính đến ngày 22/11, tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công trong tháng 11 ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, giảm 32% so với tháng trước. Hoạt động phát hành chậm lại dần từ tháng 9/2023. Đa phần các đợt phát hành trong tháng đến từ nhóm Tài chính – Ngân hàng, chiếm hơn 48% lợi suất vào khoảng 6,4% – 8%.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là tổ chức phát hành giá trị lớn nhất trong tháng với 3.542 tỷ đồng, trong đó 3.092 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 6,45%-6,55%/năm và lô 450 tỷ đồng lãi suất 7,1%/năm, thời hạn 8-10 năm.

Lãi suất cao nhất trong tháng là 14%/năm ghi nhận từ đợt chào bán 1.495 tỷ đồng của Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn xây dựng Anh Quân. Đáng chú ý, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngân hàng có xu hướng nhích lên trong tháng 11 sau nhiều tháng đi ngang.

Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy lãi suất huy động của ngân hàng khó giảm thêm nữa.

Lũy kế 11 tháng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 233.000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân trong 11 tháng 2023 đạt 8,5%/năm, cao hơn so với mức trung bình 7,9%/năm của năm 2022.

Nhóm doanh nghiệp ngân hàng và bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất trong năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 109.600 tỷ đồng (giảm 18% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 47% so với tổng giá trị. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu ngân hàng là 6,8%/năm, kỳ hạn bình quân 4,5 năm.

Các ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất bao gồm ACB (18.900 tỷ đồng), Techcombank (15.500 tỷ đồng), VietinBank (12.900 tỷ đồng).

Xếp sau là nhóm ngành bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt 73.100 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 31%. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu bất động sản vẫn là 9,7%/năm, kỳ hạn bình quân là 3,6 năm.

Các doanh nghiệp bất động sản phát hành giá trị lớn nhất gồm có: Công ty TNHH Capitaland Tower (12.200 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Hưng Yên (7.200 tỷ đồng), CTCP Vinhomes (5.000 tỷ đồng).

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp có phần chững lại trong các tháng gần đây. Trong tháng 11, giá trị trái phiếu mua lại trước hạn ước tính khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, giảm 82% so với tháng trước.

Tổng giá trị TPDN chậm các nghĩa vụ thanh toán vào khoảng 192.000 tỷ đồng. ảnh 2

Tổng giá trị TPDN chậm các nghĩa vụ thanh toán vào khoảng 192.000 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, khoảng 197.660 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó nhóm ngành ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng 47% tổng giá trị mua lại, nhóm ngành bất động sản và xây dựng lần lượt chiếm tỷ trọng 15% và 14%.

Tính đến ngày 21/11, đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo về việc chậm/hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu. MBS uớc tính tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán vào khoảng 192.000 tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *