Khối ngoại xả mạnh buechip, bán ròng tới hơn 4.000 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 12

Khối ngoại xả mạnh buechip, bán ròng tới hơn 4.000 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 12

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *