Khối ngoại tiếp diễn bán ròng mạnh gần 600 tỷ đồng trong phiên điều chỉnh giảm ngày 15/8

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần 600 tỷ đồng trong phiên điều chỉnh giảm ngày 15/8

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 40,87 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.072,41 tỷ đồng, giảm 7% về khối lượng và 12,6% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 14/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 52,04 triệu đơn vị, trị giá 1.606,05 tỷ đồng, giảm 28,22% về khối lượng và 26,46% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 11,17 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 533,64 tỷ đồng, giảm 60,89% về lượng và 44,23% về trị giá so với phiên trước ấy.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu CTG được sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 77,81 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 2,41 triệu đơn vị. Ngoài ra, dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh về khối lượng là HSG đạt 2,98 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt hơn 60,4 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu VPB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 6,06 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 132,34 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là cặp đôi mập, gồm VIC bị bán ròng 107,95 tỷ đồng (1,5 triệu đơn vị) và MSN bị bán ròng 85,27 tỷ đồng (1,03 triệu đơn vị).

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 974.720 đơn vị, trị giá đạt 24,96 tỷ đồng, tăng 89,27% về lượng và 62,08% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 2,01 triệu đơn vị, trị giá đạt 44,13 tỷ đồng, tăng 10,23% về lượng và nhích nhẹ về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 1,03 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 19,17 tỷ đồng, giảm 20,96% về lượng và 32,3% về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu BVS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 364.800 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 9,79 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh khác là IDC đạt 3,08 tỷ đồng, TIG đạt 2,69 tỷ đồng, PVI đạt hơn 1 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu TNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 874.400 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 17,42 tỷ đồng.

Tiếp theo ấy, DTD bị bán ròng 8,7 tỷ đồng, CEO bị bán ròng 3,25 tỷ đồng, NVB và SHS cùng bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 425.900 đơn vị, trị giá đạt 17,83 tỷ đồng, giảm 38,92% về lượng và 17,83% về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 558.310 đơn vị, trị giá 22,12 tỷ đồng, tăng 51,97% về khối lượng và 84,49% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã quay ra bán ròng 132.410 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 4,29 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 329.930 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 9,71 tỷ đồng.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất QNS với khối lượng đạt 145.500 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 7,15 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là VGG được sắm ròng 2,67 tỷ đồng và VTP được sắm ròng 1,62 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu LTG với khối lượng đạt 146.200 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 5,62 tỷ đồng. Tiếp ấy, ACV bị bán ròng 5,05 tỷ đồng và VEA bị bán ròng 4,81 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 15/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 12,33 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 557,1 tỷ đồng, giảm 58,26% về lượng và 42,89% về trị giá so với phiên đầu tuần ngày 14/8 (bán ròng 975,42 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *