Khối ngoại sắm ròng hơn 400 tỷ đồng trong phiên tăng vọt ngày 28/7

Khối ngoại mua ròng hơn 400 tỷ đồng trong phiên tăng vọt ngày 28/7

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 65,18 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.681,28 tỷ đồng, tăng 17% về khối lượng và 11,74% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 27/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 58,76 triệu đơn vị, trị giá 1.267,99 tỷ đồng, tăng 7,26% về khối lượng và 6,45% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 6,42 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 413,29 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần về lượng và 31,82% về trị giá so với phiên trước đấy.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VNM tiếp diễn được sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 122,36 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,6 triệu đơn vị. Tiếp theo là PNJ được sắm ròng 63,5 tỷ đồng (0,77 triệu đơn vị).

Ngoài ra, xét về khối lượng thì cổ phiếu HSG dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh, đạt 3,2 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 60,94 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,12 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 60,02 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là CTD bị bán ròng 35,22 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 0,51 triệu đơn vị.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 787.300 đơn vị, trị giá đạt 15,88 tỷ đồng, tăng 19,13% về lượng và 4,27% về trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 549.360 đơn vị, trị giá đạt 13,93 tỷ đồng, giảm 72,27% về lượng và 74,69% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 237.940 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,95 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy bán ròng 1,32 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 39,8 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu TNG được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 3,45 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 167.900 đơn vị.

Các mã được sắm ròng mạnh khác là SHS đạt 2,79 tỷ đồng, PVI đạt 1,84 tỷ đồng, LAS đạt 1,76 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 243.500 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 8,35 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 593.050 đơn vị, trị giá 11,97 tỷ đồng, tăng 5,19% về khối lượng nhưng mà giảm 18,68% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 662.900 đơn vị, trị giá 13,72 tỷ đồng, tăng 33,46% về khối lượng nhưng mà giảm 4,52% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã quay ra bán ròng 69.850 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1,75 tỷ đồng, khi mà phiên trước đấy sắm ròng 67.100 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 0,35 tỷ đồng.

Bữa nay, QTP là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 279.900 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 4,66 tỷ đồng. Tiếp theo là LTG được sắm ròng 1,16 tỷ đồng (31.500 đơn vị).

Khi mà đấy, khối này bán ròng mạnh nhất QNS với trị giá đạt 5,2 tỷ đồng (98.900 đơn vị). Ngoài ra, VGT dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 231.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 3,06 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 28/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 6,59 triệu đơn vị, tăng cường so với phiên giao dịch bữa qua ngày 27/7 sắm ròng 0,32 triệu đơn vị. Tổng trị giá sắm ròng tương ứng đạt 413,49 tỷ đồng, tăng 50,86% so với phiên trước đấy (sắm ròng 274,08 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *