Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng các cổ phiếu HPG, SSI và VHM trong phiên giảm sâu ngày 11/9

Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng các cổ phiếu HPG, SSI và VHM trong phiên giảm sâu ngày 11/9

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 40,59 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.351,33 tỷ đồng, giảm 36,92% về khối lượng và 23,95% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (ngày 8/9).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 80,96 triệu đơn vị, giá trị 2.355,15 tỷ đồng, tăng 35,86% về khối lượng và 38,56% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 40,37 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.003,82 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 4,68 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 77,07 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, cổ phiếu VCB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt gần 56,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 0,63 triệu đơn vị. Tiếp theo là DGC được mua ròng 51,12 tỷ đồng (0,56 triệu đơn vị).

Tuy nhiên, cổ phiếu PDR dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 1,08 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 27,17 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng hơn 7,37 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 209,19 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là SSI đạt 164,37 tỷ đồng (4,86 triệu đơn vị), VHM đạt 125,76 tỷ đồng (2,34 triệu đơn vị), KBC đạt 92,78 tỷ đồng (2,65 triệu đơn vị)…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 1,3 triệu đơn vị, giá trị đạt 34,71 tỷ đồng, tăng 17,37% về lượng và 1,14% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 655.410 đơn vị, giá trị đạt 13,63 tỷ đồng, tăng 140,69% về lượng và 196,3% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 644.640 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 21,08 tỷ đồng, giảm 22,83% về lượng và 29,07% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, cổ phiếu TNG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 553.880 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11,83 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là IDC được mua ròng 191.100 đơn vị, giá trị đạt 9,38 tỷ đồng. Ngoài ra, TSB, PVS và SLS cùng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu SBS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 207.510 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,95 tỷ đồng.

Tiếp theo là NVB bị bán ròng 1,48 tỷ đồng và MBS bị bán ròng 1,04 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 707.740 đơn vị, giá trị đạt 24,02 tỷ đồng, giảm 33,19% về lượng và 12,97% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 652.920 đơn vị, giá trị 22,95 tỷ đồng, cùng tăng hơn 52% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 54.820 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 1,07 tỷ đồng, cùng giảm hơn 91% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VTP với khối lượng 160.390 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 7,25 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là QNS đạt 3,85 tỷ đồng, MPC đạt 2,45 tỷ đồng, VEA đạt 1,3 tỷ đồng…

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu ACV với giá trị đạt 4,91 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 65.400 đơn vị.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 11/9, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 39,68 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 981,67 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch trước đó ngày 8/9 mua ròng 6,15 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 119,31 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *