Gom mạnh VNM và VHM, khối ngoại sắm ròng gần 200 tỷ đồng trong phiên khởi sắc ngày 24/8

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/7: VN-Index có thể hướng về 1.200 điểm

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 38,63 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.359,56 tỷ đồng, giảm 21,6% về khối lượng và 23,94% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 23/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 34,58 triệu đơn vị, trị giá 1.126,76 tỷ đồng, giảm 54,96% về khối lượng và 51,98% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 4,05 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 232,8 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy bán ròng 27,5 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 558,92 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, khối ngoại vẫn sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với trị giá đạt 127,72 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 1,72 triệu đơn vị.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là VHM và STB cùng được sắm ròng hơn 62 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng tuần tự đạt 1,14 triệu đơn vị và 1,98 triệu đơn vị.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu MWG bị bán ròng mạnh nhất với trị giá đạt 66,11 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 1,31 triệu đơn vị.

Ngoài ra, cổ phiếu VPB dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 3,13 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 3,13 triệu đơn vị.

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 1,03 triệu đơn vị, trị giá đạt 25,47 tỷ đồng, tăng 5,35% về lượng mà giảm 10,44% về trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 2,46 triệu đơn vị, trị giá đạt 46,59 tỷ đồng, tăng 172,55% về lượng và hơn gấp đôi về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 1,43 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 21,12 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy sắm ròng 74.450 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 5,23 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu IDC được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 7,93 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 175.200 đơn vị.

Các mã được sắm ròng mạnh tiếp theo là CEO đạt 5,02 tỷ đồng, TIG và BVS cùng đạt 2,7 tỷ đồng, PVS đạt 2,11 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu SHS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1,42 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 23,42 tỷ đồng.

Tiếp theo là TNG bị bán ròng 8,24 tỷ đồng, DTD bị bán ròng 5,79 tỷ đồng, VCS bị bán ròng 2,52 tỷ đồng, NVB bị bán ròng 1,46 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 514.300 đơn vị, trị giá đạt 18,64 tỷ đồng, giảm 36,15% về lượng và 28,34% về trị giá so với phiên trước đấy.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 677.810 đơn vị, trị giá 33,27 tỷ đồng, tăng 61,73% về khối lượng và 109,64% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã quay ra bán ròng 163.510 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 14,63 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy sắm ròng 386.400 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 10,14 tỷ đồng.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 161.800 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 2,96 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là VTP được sắm ròng 63.900 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 2,51 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với khối lượng đạt 251.200 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 12,29 tỷ đồng. Tiếp theo là ACV bị bán ròng 107.300 đơn vị, trị giá đạt 8,18 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 24/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 2,46 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 197,05 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch bữa qua ngày 23/8 bán ròng 27,04 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 543,55 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *