Giao dịch nhộn nhịp cổ phiếu nhà băng, khối ngoại bán ròng 334 tỷ đồng trong phiên 24/7

Giao dịch sôi động cổ phiếu ngân hàng, khối ngoại bán ròng 334 tỷ đồng trong phiên 24/7

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 41,99 triệu đơn vị, tổng trị giá 957,49 tỷ đồng, giảm 18,71% về khối lượng và 30,49% về trị giá so với phiên cuối tuần trước (ngày 21/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 56,41 triệu đơn vị, trị giá 1.288,13 tỷ đồng, giảm 8,22% về khối lượng và đạt xấp xỉ về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 14,43 triệu đơn vị, tăng 46,97% so với phiên trước; tổng trị giá bán ròng đạt 330,64 tỷ đồng, khi mà phiên trước đấy sắm ròng 84,64 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VIB được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1,56 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 32,47 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là KDH được sắm ròng 30,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 0,9 triệu đơn vị.

Ở chiều trái lại, nhà đầu cơ nước ngoài vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MSB với khối lượng xấp xỉ 10,8 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 144,03 tỷ đồng.

Tiếp theo là SSI bị bán ròng 70,36 tỷ đồng (2,45 triệu đơn vị) và NLG bị bán ròng 40,56 tỷ đồng (1,07 triệu đơn vị).

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 4,47 triệu đơn vị, trị giá đạt 73,66 tỷ đồng, đẩy mạnh so với phiên trước đấy chỉ sắm 222.700 đơn vị, trị giá 4,99 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, khối này cũng đẩy mạnh lúc bán ra 2,72 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 49,52 tỷ đồng, khi mà phiên trước chỉ bán ra 365.140 đơn vị, trị giá 7,84 tỷ đồng.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng xấp xỉ 1,75 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 24,14 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy bán ròng 142.440 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,85 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 3,63 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 54,48 tỷ đồng.

Tiếp theo là PVS được sắm ròng 4,96 tỷ đồng, IDC được sắm ròng 1,55 tỷ đồng, BVS được sắm ròng 1,22 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,13 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 37,91 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 214.600 đơn vị, trị giá 7,01 tỷ đồng, giảm 55,42% về khối lượng và 42,49% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 819.400 đơn vị, trị giá 34,62 tỷ đồng, giảm 13,54% về khối lượng và 4,66% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 604.800 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 27,61 tỷ đồng, tăng 29,7% về lượng và 32,17% về trị giá so với phiên trước.

Bữa nay, MCH là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 18.700 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,4 tỷ đồng.

Khi mà đấy, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 320.600 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 12,46 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng tiếp theo là QNS đạt 8,69 tỷ đồng, LTG đạt 6,86 tỷ đồng, VTP đạt 2,8 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 24/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 13,28 triệu đơn vị, tăng 27,33% so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 21/7. Tổng trị giá bán ròng tương ứng đạt 334,11 tỷ đồng, khi mà phiên trước đấy sắm ròng 60,9 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *