Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 9-13/10: Tiếp tục gom mạnh IDC, bán ròng tới 1.815 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 9-13/10: Tiếp tục gom mạnh IDC, bán ròng tới 1.815 tỷ đồng

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 11/10 và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 65,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.911,68 tỷ đồng, tăng gấp 7,6 lần về lượng và gần 4 lần về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này mua vào 144,88 triệu đơn vị, giá trị đạt 4.037,09 tỷ đồng (giảm 14,9% về lượng và 13,12% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 210,68 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 5.948,77 tỷ đồng (cùng tăng hơn 18% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 9-13/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

22.972.290

50.682.030

-27.709.740

648.940

1.359.860

-710.920

10/10

30.111.960

36.424.820

-6.312.860

864.990

1.148.560

-283.570

11/10

32.761.290

30.939.060

1.822.230

930.440

907.820

22.620

12/10

30.533.140

50.653.250

-20.120.110

777.160

1.434.810

-657.650

13/10

28.500.220

41.984.650

-13.484.430

815.560

1.097.720

-282.160

Tổng

144.878.900

210.683.810

-65.804.910

4.037.090

5.948.770

-1.911.680

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 3,42 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 153,1 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 9,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 86,74 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 5,5 triệu đơn vị, giá trị 200,52 tỷ đồng (tăng 42,59% về lượng và 122,38% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 2,08 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 47,42 tỷ đồng (giảm 84,46% về lượng và 73,2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 9-13/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

661.000

822.920

-161.920

21.580

20.010

1.570

10/10

1.648.430

335.750

1.312.680

56.830

6.790

50.040

11/10

1.234.580

225.330

1.009.250

44.900

4.980

39.920

12/10

1.086.000

413.340

672.660

39.340

11.400

27.940

13/10

869.580

283.700

585.880

37.870

4.240

33.630

Tổng

5.499.590

2.081.040

3.418.550

200.520

47.420

153.100

Trái lại, trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng 1,96 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt xấp xỉ 57 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 5,55 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 105,79 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 883.770 đơn vị, giá trị đạt 34,27 tỷ đồng (giảm 88% về lượng và 79,1% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 2,84 triệu đơn vị, giá trị 91,26 tỷ đồng (tăng 53,12% về lượng và 56,8% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 9-13/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

123.600

510.570

-386.970

4.890

12.990

-8.100

10/10

122.050

587.940

-465.890

4.320

18.400

-14.080

11/10

208.030

582.150

-374.120

8.760

18.760

-10.000

12/10

253.780

748.640

-494.860

10.710

26.360

-15.650

13/10

176.310

411.920

-235.610

5.590

14.750

-9.160

Tổng

883.770

2.841.220

-1.957.450

34.270

91.260

-56.990

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 9-13/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng gần 11,65 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.815,57 tỷ đồng, tăng hơn 5,5 lần về lượng và gần 5 lần về giá trị so với tuần trước đó (từ 2-6/10 bán ròng 370,66 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu STB với khối lượng hơn 2 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 63,07 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng gần 13,3 triệu đơn vị, nhưng MWG là mã dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về giá trị, đạt 361,44 tỷ đồng, tương đương khối lượng 7,4 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 2,69 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 102,61 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu TNG với khối lượng 370.640 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 7,58 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *