Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 6-11/11: Tập trung gom HPG và SHS, tiếp tục bán mạnh MWG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 6-11/11: Tập trung gom HPG và SHS, tiếp tục bán mạnh MWG

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 4 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày đầu tuần 6/11. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 33,85 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.217,4 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ 30/10-3/11 mua ròng 26,63 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 197,47 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 292,95 triệu đơn vị, giá trị đạt 6.988,4 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và giảm 9,83% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 326,79,61 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 8.205,8 tỷ đồng (tăng 22,11% về lượng và 8,64% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 6-11/11:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/11

54.632.800

43.884.550

10.748.250

1.472.550

1.120.050

352.500

7/11

39.248.690

53.286.230

-14.037.540

974.370

1.239.320

-264.950

8/11

72.920.640

70.279.640

2.641.000

1.435.080

1.700.900

-265.820

9/11

58.880.820

83.145.690

-24.264.870

1.548.020

2.354.250

-806.230

10/11

67.264.100

76.196.600

-8.932.500

1.558.380

1.791.280

-232.900

11/11

292.947.050

326.792.710

-33.845.660

6.988.400

8.205.800

-1.217.400

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên vào cuối tuần ngày 11/11. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 12,53 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 245,07 tỷ đồng, giảm 49,95% về lượng và 41,55% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 28,71 triệu đơn vị, giá trị 542,11 tỷ đồng (giảm 19% về lượng và 14,65% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 16,19 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 297,04 tỷ đồng (tăng 54,73% về lượng và 37,6% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 6-11/11:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/11

11.748.250

3.908.010

7.840.240

199.690

62.940

136.750

7/11

6.528.600

3.378.580

3.150.020

116.110

59.090

57.020

8/11

8.189.100

5.831.850

2.357.250

164.280

104.320

59.960

9/11

2.061.200

2.433.930

-372.730

58.390

53.520

4.870

10/11

183.800

633.530

-449.730

3.640

17.170

-13.530

11/11

28.710.950

16.185.900

12.525.050

542.110

297.040

245.070

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 957.230 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 39,02 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 292.660 đơn vị, giá trị bán ròng 1,87 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 4,17 triệu đơn vị, giá trị đạt 138,67 tỷ đồng (tăng 85,69% về lượng và 107,96% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 3,2 triệu đơn vị, giá trị 99,65 tỷ đồng (tăng 26,52% về lượng và 45,37% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 6-11/11:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/11

2.246.410

565.680

1.680.730

72.610

19.310

53.300

7/11

723.210

675.600

47.610

20.620

10.290

10.330

8/11

207.910

600.800

-392.890

6.420

21.750

-15.330

9/11

467.900

941.130

-473.230

20.940

36.120

-15.180

10/11

520.210

425.200

95.010

18.080

12.180

5.900

11/11

4.165.640

3.208.410

957.230

138.670

99.650

39.020

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 6-11/11 trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng 20,36 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 933,31 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ 30/10-3/11 mua ròng 51,36 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 614,9 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Cổ phiếu HPG tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 11,06 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 261,45 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 11, cổ phiếu HPG đã được khối này mua ròng gần 460 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là STB được mua ròng 8,77 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 127,68 tỷ đồng.

Trái lại, khối này tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu MWG với khối lượng bán ròng đạt hơn 11,64 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 400,21 tỷ đồng. Trong tuần trước, cổ phiếu MWG cũng dẫn đầu danh mục này khi bị khối ngoại bán ròng xấp xỉ 265 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu chứng khoán SHS có tuần thứ 2 liên tiếp được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 10,74 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 162,71 tỷ đồng. Trong khi tuần trước đó khối này mua ròng 20,02 triệu cổ phiếu SHS, giá trị mua ròng đạt 282,26 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là cổ phiếu IDC được mua ròng 1,25 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 58,52 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu TIG với khối lượng 187.900 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 2,13 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *