Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 24-28/7: Sắm mạnh cổ phiếu to VHM và VNM, đột biến VNZ

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 24-28/7: Mua mạnh cổ phiếu lớn VHM và VNM, đột biến VNZ

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã sắm ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này quay về sắm ròng 7,38 triệu đơn vị, khi mà tuần trước bán ròng 2,53 triệu đơn vị; tổng trị giá là sắm ròng 792,85 tỷ đồng, giảm 31,28% so với tuần trước.

Chi tiết, khối này sắm vào 302,54 triệu đơn vị, trị giá đạt 7.635,18 tỷ đồng (tăng 28% về lượng và 8,77% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 295,16 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 6.842,33 tỷ đồng (tăng 23,56% về lượng và 16,65% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 24-28/7:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

24/7

41.985.180

56.413.420

-14.428.240

957.490

1.288.130

-330.640

25/7

61.274.320

59.109.660

2.164.660

1.609.610

1.620.710

-11.100

26/7

78.387.930

66.094.400

12.293.530

1.882.140

1.474.370

407.770

27/7

55.711.370

54.783.130

928.240

1.504.660

1.191.130

313.530

28/7

65.182.940

58.762.270

6.420.670

1.681.280

1.267.990

413.290

Tổng

302.541.740

295.162.880

7.378.860

7.635.180

6.842.330

792.850

Gần giống trên sàn HNX, nhà đầu cơ nước ngoài cũng sắm ròng trong 3 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã sắm ròng 5,37 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 52,68 tỷ đồng, giảm 37,14% về lượng và 72,89% về trị giá so với phiên trước.

Trong ấy, khối ngoại đã sắm vào 14,45 triệu đơn vị, trị giá 257,8 tỷ đồng (tăng 29,18% về lượng và 8,22% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 9,07 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 205,12 tỷ đồng (tăng 244,5% về lượng và 367,24% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 24-28/7:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

24/7

4.470.100

2.724.250

1.745.850

73.660

49.520

24.140

25/7

5.477.250

668.990

4.808.260

98.490

19.650

78.840

26/7

3.051.910

3.148.950

-97.040

54.540

66.990

-12.450

27/7

660.900

1.981.440

-1.320.540

15.230

55.030

-39.800

28/7

787.300

549.360

237.940

15.880

13.930

1.950

Tổng

14.447.460

9.072.990

5.374.470

257.800

205.120

52.680

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 4 phiên và sắm ròng nhẹ độc nhất 1 phiên ngày 27/7. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,05 triệu đơn vị, trị giá bán ròng lên đến 1.375,9 tỷ đồng, tăng cường so với tuần trước chỉ bán ròng 686.700 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 48,91 tỷ đồng.

Trong ấy, khối này sắm vào 2,45 triệu đơn vị, trị giá đạt 73,41 tỷ đồng (giảm 4,26% về lượng và đạt xấp xỉ về trị giá); trái lại bán ra 6,5 triệu đơn vị, trị giá 1.449,31 tỷ đồng (gấp đôi về lượng và tăng gấp gần 11 lần về trị giá so với tuần tuần).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 24-28/7:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

24/7

214.600

819.400

-604.800

7.010

34.620

-27.610

25/7

742.540

1.556.230

-813.690

27.340

59.500

-32.160

26/7

340.060

2.966.260

-2.626.200

12.370

1.327.100

-1.314.730

27/7

563.800

496.700

67.100

14.720

14.370

350

28/7

593.050

662.900

-69.850

11.970

13.720

-1.750

Tổng

2.454.050

6.501.490

-4.047.440

73.410

1.449.310

-1.375.900

Tương tự, tuần qua giao dịch từ ngày 24-28/7 trên toàn thị phần, khối ngoại đã sắm ròng 8,71 triệu đơn vị, tăng 63,1% so với tuần trước ấy từ 17-21/7; tổng trị giá là bán ròng 530,37 tỷ đồng, khi mà tuần trước sắm ròng 1.299,09 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến sắm bán tuần qua

Khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu chứng khoán VHM với trị giá đạt 259 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt hơn 5,27 triệu đơn vị. Còn VNM lùi về địa điểm thứ 2 lúc được sắm ròng 256,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 3,39 triệu đơn vị (khi mà tuần trước ấy dẫn đầu với trị giá sắm ròng đạt hơn 377 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, cổ phiếu HSG dẫn đầu danh mục được sắm ròng mạnh về khối lượng, đạt 8,54 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 160,89 tỷ đồng. Tiếp theo là HDB được sắm ròng hơn 8,5 triệu đơn vị, trị giá đạt 132,14 tỷ đồng và HPG được sắm ròng 7,85 triệu đơn vị, trị giá đạt 222,81 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu MSB tiếp diễn bị bán mạnh nhất với khối lượng 22,37 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 304,95 tỷ đồng. Tuần trước ấy, cổ phiếu MSB bị bán ròng 20,58 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 269,17 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp diễn sắm ròng mạnh cổ phiếu SHS với khối lượng đạt 10,36 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 132,39 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 4,79 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 78,18 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *