Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 18-22/12: Tiếp tục bán ròng gần 2.700 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 18-22/12: Tiếp tục bán ròng gần 2.700 tỷ đồng

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại vẫn bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 103,05 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.689,94 tỷ đồng, giảm 15,39% về lượng và 20,16% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này mua vào 315,26 triệu đơn vị, giá trị đạt 9.063,08 tỷ đồng (tăng 18,74% về lượng và 13,97% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 418,31 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 11.753,02 tỷ đồng (tăng 8% về lượng và 3,81% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 18-22/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/12

104.341.780

131.867.040

-27.525.260

2.908.610

3.679.300

-770.690

19/12

43.158.830

62.788.100

-19.629.270

1.121.220

1.587.220

-466.000

20/12

98.888.250

117.141.670

-18.253.420

3.115.830

3.528.200

-412.370

21/12

34.527.690

51.043.840

-16.516.150

910.660

1.444.780

-534.120

22/12

34.340.750

55.465.360

-21.124.610

1.006.760

1.513.520

-506.760

Tổng

315.257.300

418.306.010

-103.048.710

9.063.080

11.753.020

-2.689.940

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã bán ròng 768.900 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 3,33 triệu đơn vị; tổng giá trị vẫn là mua ròng 18,23 tỷ đồng, giảm 88,19% so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 5,03 triệu đơn vị, giá trị 215,11 tỷ đồng (giảm 77,81% về lượng và 62,78% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 5,8 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 196,88 tỷ đồng (giảm 70% về lượng và 53,52% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 18-22/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/12

1.962.000

1.842.760

119.240

90.600

75.130

15.470

19/12

496.610

681.150

-184.540

20.120

18.760

1.360

20/12

1.333.300

1.697.990

-364.690

64.080

63.550

530

21/12

584.800

1.055.480

-470.680

20.580

28.120

-7.540

22/12

656.900

525.130

131.770

19.730

11.320

8.410

Tổng

5.033.610

5.802.510

-768.900

215.110

196.880

18.230

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 39.000 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 55,32% về lượng nhưng giảm 68,95% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 2,81 triệu đơn vị, giá trị đạt 106,95 tỷ đồng (giảm 46,54% về lượng và 23,87% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 2,85 triệu đơn vị, giá trị 117,75 tỷ đồng (giảm 46% về lượng và 32,82% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 18-22/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/12

461.520

366.210

95.310

19.120

11.100

8.020

19/12

524.600

435.850

88.750

20.230

20.260

-30

20/12

248.250

625.410

-377.160

9.960

29.180

-19.220

21/12

379.340

644.270

-264.930

17.610

33.670

-16.060

22/12

1.193.200

774.170

419.030

40.030

23.540

16.490

Tổng

2.806.910

2.845.910

-39.000

106.950

117.750

-10.800

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 18-22/12 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 103,86 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.682,51 tỷ đồng, giảm 12,35% về lượng và 17,45% về giá trị so với tuần trước đó (từ 11-15/12 bán ròng 3.249,61 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 4,65 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 191,83 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu EIB với khối lượng 14,66 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 172,86 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét về giá trị, cổ phiếu HPG vẫn dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh đạt 306,98 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 13,04 triệu đơn vị. Trong khi tuần trước, cổ phiếu HPG cũng bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 13,62 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 367,1 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu IDC được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 1,49 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 70,54 tỷ đồng, còn CEO bị bán ròng mạnh nhất, đạt 856.450 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 19,24 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *