Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 16-20/10: Hoạt động tích cực, trở lại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng

Tâm lý ưa thích rủi ro của giới đầu tư được đẩy mạnh

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 16/10 và mua ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối này đã trở lại mua ròng 5,02 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 779,62 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 65,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.911,68 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 230,39 triệu đơn vị, giá trị đạt 7.139,96 tỷ đồng (tăng 59% về lượng và 76,86% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 225,37 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 6.360,34 tỷ đồng (cùng tăng hơn 6% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 16-20/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/10

17.703.070

48.195.970

-30.492.900

611.650

1.438.910

-827.260

17/10

36.761.630

37.254.410

-492.780

1.012.240

994.570

17.670

18/10

55.248.730

42.167.940

13.080.790

1.638.680

1.085.580

553.100

19/10

54.973.920

45.443.220

9.530.700

1.777.150

1.505.290

271.860

20/10

65.698.370

52.303.650

13.394.720

2.100.240

1.335.990

764.250

Tổng

230.385.720

225.365.190

5.020.530

7.139.960

6.360.340

779.620

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng 1 phiên duy nhất ngày đầu tuần 16/10. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 1,64 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 117,85 tỷ đồng, giảm 52,13% về lượng và giảm hơn 23% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 6,81 triệu đơn vị, giá trị 234,82 tỷ đồng (tăng 23,87% về lượng và 17,11% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 5,18 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 116,97 tỷ đồng (cùng tăng gần 150% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 16-20/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/10

432.810

2.534.510

-2.101.700

10.290

49.750

-39.460

17/10

3.035.370

596.800

2.438.570

109.900

17.510

92.390

18/10

1.116.690

1.208.510

-91.820

39.690

25.370

14.320

19/10

657.760

312.700

345.060

21.770

4.890

16.880

20/10

1.569.590

523.260

1.046.330

53.170

19.450

33.720

Tổng

6.812.220

5.175.780

1.636.440

234.820

116.970

117.850

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã trở lại mua ròng 1,07 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 12,08 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 1,96 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt xấp xỉ 57 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 2,64 triệu đơn vị, giá trị đạt 75,51 tỷ đồng (tăng 198,38% về lượng và 120,34% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 1,57 triệu đơn vị, giá trị 63,43 tỷ đồng (giảm 44,81% về lượng và 30,5% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 16-20/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/10

731.870

466.390

265.480

15.350

20.140

-4.790

17/10

347.540

292.400

55.140

14.620

13.760

860

18/10

958.010

435.760

522.250

22.830

13.930

8.900

19/10

204.230

213.310

-9.080

7.240

9.320

-2.080

20/10

395.320

160.110

235.210

15.470

6.280

9.190

Tổng

2.636.970

1.567.970

1.069.000

75.510

63.430

12.080

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 16-20/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã trở lại mua ròng 7,73 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 909,55 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ 9-13/10 bán ròng gần 11,65 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.815,57 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị đạt 673,63 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt hơn 12,97 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất về khối lượng vẫn là STB, đạt hơn 16,49 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 253,34 tỷ đồng. Trong tuần trước, cổ phiếu STB cũng được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 2 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 63,07 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu ngân hàng khác là EIB với khối lượng đạt xấp xỉ 9,45 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt126,32 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 2,12 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 108,3 tỷ đồng. Trong tuần trước, cổ phiếu IDC cũng dẫn đầu khi được mua ròng 102,61 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là PVS được mua ròng 1,12 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 31 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng 2,21 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 39,07 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *