Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 11-15/12: Bán ròng 3.500 tỷ đồng, tâm điểm là cổ phiếu HPG và dòng bank

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 11-15/12: Bán ròng 3.500 tỷ đồng, tâm điểm là cổ phiếu HPG và dòng bank

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 121,79 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.369,18 tỷ đồng, giảm 8,38% về lượng và 14,79% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này mua vào 265,5 triệu đơn vị, giá trị đạt 7.952,51 tỷ đồng (tăng 30% về lượng và 49,97% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 387,29 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 11.321,69 tỷ đồng (tăng 14,9% về lượng và 20,89% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 11-15/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/12

43.741.390

63.499.150

-19.757.760

1.135.430

1.568.820

-433.390

12/12

37.405.070

48.903.390

-11.498.320

1.058.750

1.367.400

-308.650

13/12

47.096.450

82.877.280

-35.780.830

1.530.060

2.445.350

-915.290

14/12

54.567.960

70.838.340

-16.270.380

1.945.620

2.303.820

-358.200

15/12

82.692.200

121.174.340

-38.482.140

2.282.650

3.636.300

-1.353.650

Tổng

265.503.070

387.292.500

-121.789.430

7.952.510

11.321.690

-3.369.180

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 3,33 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 154,35 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 4,1 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 73,03 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 22,68 triệu đơn vị, giá trị 577,91 tỷ đồng (ăng gấp hơn 5,5 lần về lượng và 4,3 lần về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 19,36 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 423,56 tỷ đồng (tăng 155,5% về lượng và 133,2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 11-15/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/12

2.296.740

669.180

1.627.560

61.230

20.400

40.830

12/12

1.859.760

419.940

1.439.820

49.290

8.030

41.260

13/12

9.081.520

7.827.130

1.254.390

179.520

118.020

61.500

14/12

2.856.930

2.865.310

-8.380

115.630

80.430

35.200

15/12

6.589.450

7.576.650

-987.200

172.240

196.680

-24.440

Tổng

22.684.400

19.358.210

3.326.190

577.910

423.560

154.350

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 25.110 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 842.740 đơn vị; tổng giá trị vẫn là bán ròng 34,78 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này mua vào 5,25 triệu đơn vị, giá trị đạt 140,49 tỷ đồng (tăng 17,38% về lượng và 64,78% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 5,28 triệu đơn vị, giá trị 175,27 tỷ đồng (tăng 45,32% về lượng và tăng 51,4% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 11-15/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/12

93.110

331.750

-238.640

2.730

12.030

-9.300

12/12

1.042.700

498.560

544.140

23.200

25.520

-2.320

13/12

1.472.470

1.435.380

37.090

12.390

25.370

-12.980

14/12

1.249.800

1.211.300

38.500

58.200

65.160

-6.960

15/12

1.392.280

1.798.480

-406.200

43.970

47.190

-3.220

Tổng

5.250.360

5.275.470

-25.110

140.490

175.270

-34.780

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 11-15/12 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 118,49 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.249,61 tỷ đồng, giảm 13% về lượng và 19,92% về giá trị so với tuần trước đó (từ 4-8/12 bán ròng 4.057,86 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Cổ phiếu VND được mua ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 10,05 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 266,62 tỷ đồng. Trong khi tuần trước đó, VND dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng hơn 11,24 triệu đơn vị, giá trị đạt 243,87 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu NVL được mua ròng 7,89 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 136,78 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng hơn 13,62 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 367,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngân hàng cũng trong danh mục được khối ngoại bán mạnh, như VPB bị bán ròng hơn 11 triệu đơn vị, giá trị đạt xấp xỉ 220 tỷ đồng; STB bị bán ròng 9,51 triệu đơn vị, giá trị đạt 255,34 tỷ đồng; VCB bị bán ròng 3,47 triệu đơn vị, giá trị đạt 289,67 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 6,24 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 146,96 tỷ đồng. Tiếp theo là IDC được mua ròng 2,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 136,52 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,33 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 56,82 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là cổ phiếu HUT bị bán ròng 1,46 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 32,23 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *