Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 25/8: Bán ròng đến 866 tỷ đồng, tâm điểm là CTG và VPB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 25/8: Bán ròng tới 866 tỷ đồng, tâm điểm là CTG và VPB

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 34,38 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.093,02 tỷ đồng, giảm 23,88% về khối lượng và 20,1% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 24/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 63,27 triệu đơn vị, trị giá 1.937,97 tỷ đồng, tăng 60% về khối lượng và 71,15% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng hơn 28,88 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 844,95 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 5,65 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 235,74 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu DXG với khối lượng hơn 4,97 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 103,75 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu DGC được sắm ròng 90,71 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,16 triệu đơn vị.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu nhà băng bị bán ròng mạnh với CTG dẫn đầu về trị giá bán ròng đạt 166,69 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,33 triệu đơn vị; còn VPB dẫn đầu về khối lượng bán ròng, đạt hơn 5,67 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 115,07 tỷ đồng.

Các mã khác cũng bị bán ròng trên 100 tỷ đồng là MWG đạt hơn 132 tỷ đồng (2,6 triệu đơn vị), HPG đạt 125,32 tỷ đồng (4,8 triệu đơn vị), DPM đạt 101,28 tỷ đồng (2,87 triệu đơn vị).

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 810.830 đơn vị, trị giá đạt 21,28 tỷ đồng, giảm 21,3% về lượng và 16,45% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 592.500 đơn vị, trị giá đạt 10,94 tỷ đồng, giảm 75,94% về lượng và 76,52% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 218.330 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 10,34 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy bán ròng 1,43 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 21,12 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu CEO được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 225.660 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 5,98 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu IDC được sắm ròng 130.400 đơn vị, trị giá đạt 5,96 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu NVB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 100.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1,42 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 229.010 đơn vị, trị giá đạt 8,14 tỷ đồng, giảm 55,47% về lượng và 56,33% về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 1,06 triệu đơn vị, trị giá 39,83 tỷ đồng, tăng 56,24% về khối lượng và 19,72% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 830.010 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 31,69 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần về lượng và tăng 116,6% về trị giá so với phiên trước.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất CNC với khối lượng 8.000 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 0,23 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng đạt 485.900 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 18,01 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là QNS đạt 6,42 tỷ đồng, VTP đạt 2,78 tỷ đồng, LTG đạt 2,7 tỷ đồng, MPC đạt 1,72 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 25/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 29,49 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 866,3 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch bữa qua ngày 24/8 sắm ròng 4,06 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt xấp xỉ 200 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *