Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/8: Tiếp diễn gom mạnh cổ phiếu VIC

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/8: Tiếp tục gom mạnh cổ phiếu VIC

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 56,97 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.940,1 tỷ đồng, tăng 40,71% về khối lượng và 57,18% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 16/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 65,13 triệu đơn vị, trị giá 1.826,6 tỷ đồng, tăng 32,14% về khối lượng và 44,28% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 8,81 triệu đơn vị, giảm 7,29% so với phiên trước; tổng trị giá là sắm ròng 113,5 tỷ đồng, khi mà phiên trước đấy bán ròng 31,69 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu CTG với khối lượng hơn 5,9 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 192,59 tỷ đồng.

Tiếp theo đấy là VIC được sắm ròng 134,38 tỷ đồng (1,81 triệu đơn vị) và HPG được sắm ròng xấp xỉ 100 tỷ đồng (3,5 triệu đơn vị).

Ở chiều trái lại, cổ phiếu MSN bị bán ròng mạnh nhất với trị giá đạt 57,43 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 0,7 triệu đơn vị. Không những thế, dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng vẫn là cổ phiếu VPB, đạt 2,51 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 56,11 đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 912.910 đơn vị, trị giá đạt 20,72tỷ đồng, tăng 60,82% về lượng và 31,39% về trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 3,09 triệu đơn vị, trị giá đạt 88,16 tỷ đồng, tăng 120% về lượng và 113,51% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 2,18 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 67,44 tỷ đồng, cùng tăng hơn 160% cả về lượng và trị giá so với phiên trước đấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu BVS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 280.200 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 7,59 tỷ đồng.

Tiếp theo là IDC được sắm ròng 4,75 tỷ đồng và TIG được sắm ròng 2,67 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt hơn 1,64 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 56,63 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là TNG đạt 15,36 tỷ đồng, DTD đạt 7,19 tỷ đồng, NVB đạt 2,07 tỷ đồng, PVI đạt 1,69 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 543.160 đơn vị, trị giá đạt 19,76 tỷ đồng, giảm 13% về lượng và 25,71% về trị giá so với phiên trước đấy.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 427.620 đơn vị, trị giá 10,43 tỷ đồng, giảm 79,76% về khối lượng và 76,97% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã quay về sắm ròng 115.540 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 9,33 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy bán ròng 1,49 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 18,68 tỷ đồng.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất LTG với khối lượng đạt 102.300 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 3,95 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh khác là QNS đạt 2,31 tỷ đồng, VTP đạt 2 tỷ đồng, BSR đạt 1,84 tỷ đồng, MCH đạt 1,14 tỷ đồng…

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MPC với khối lượng đạt 130.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,52 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 17/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 10,83 triệu đơn vị, giảm 2,78% so với phiên giao dịch bữa qua ngày 16/8; tổng trị giá là sắm ròng 55,39 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy bán ròng 75,89 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *