Điểm danh công ty báo lãi bự 6 tháng đầu 5 2023

Điểm danh doanh nghiệp báo lãi lớn 6 tháng đầu năm 2023

FPT: Lợi nhuận trước thuế 4.339 tỷ đồng, tăng 19,3%

6 tháng đầu 5 2023, Doanh nghiệp cổ phần FPT (mã FPT) ghi nhận doanh thu 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.339 tỷ đồng, tuần tự tăng 21,9% và 19,3% so với cùng kỳ 5 ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông doanh nghiệp mẹ đạt 3.003 tỷ đồng, phát triển 20,6%; thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 2.732 đồng, phát triển 19,8% so với 5 trước.

Khối Công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp diễn giữ vai trò chủ yếu, ghi nhận 14.202 tỷ đồng doanh thu và 2.005 tỷ đồng lợi nhuận, phát triển tuần tự 25,1% và 26,3% so với cùng kỳ, đóng góp 59% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn.

Trong ấy, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài đạt 11.227 tỷ đồng, tăng 30,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.834 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Các thị phần trọng tâm đều giữ được đà phát triển cao, đặc thù tại thị phần Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, với 39,1%.

Doanh thu biến đổi số từ thị phần nước ngoài trong nửa đầu 5 2023 đạt 4.886 tỷ đồng, phát triển 40% so với cùng kỳ, vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics…

Doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều đơn hàng bự từ thị phần nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 15.017 tỷ đồng, phát triển 28,6% so với cùng kỳ. Trong ấy, có 13 dự án với quy mô trên 5 triệu đô la.

Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước vẫn còn nhiều thử thách do nhu cầu sụt giảm từ khối người dùng công ty, ghi nhận doanh thu 2.975 tỷ đồng, phát triển 9% và lợi nhuận trước thuế đạt 171 tỷ đồng, giảm 24,3%.

Khối Viễn thông và Giáo dục tiếp diễn đà phát triển vững bền. Trong ấy, dịch vụ viễn thông ghi nhận doanh thu 7.423 tỷ đồng, phát triển 10,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 14,5%. Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng cường đã góp phần xúc tiến doanh thu của mảng giáo dục của FPT tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 2.754 tỷ đồng.

VOSCO: Gần cán đích kế hoạch 5

Nửa đầu 5 nay, Doanh nghiệp cổ phần Chuyển vận biển Việt Nam – VOSCO (mã VOS) đạt doanh thu 1.089 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 155,2 tỷ đồng.

Thị phần tàu hàng khô bước vào 5 2023 với rất nhiều gian truân và sức ép cho các chủ tàu. Kế bên ấy, tình hình chính trị bất ổn tại 1 số khu vực trên toàn cầu đã, đang và sẽ tác động bị động tới kinh tế toàn cầu, từ ấy có thể ảnh hưởng bị động lên thị phần chuyển vận. Trong bối cảnh ấy, Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5 2023 là 198 tỷ đồng và khai triển nhiều biện pháp để tiến hành.

Doanh nghiệp đã bám sát những diễn biến của thị phần, đưa ra những biện pháp cởi mở và hăng hái trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, bao gồm các nhóm biện pháp về duy trì và tăng lên hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, đầu cơ tăng trưởng đội tàu, tăng năng lực chuyển vận, quản trị công ty, tăng trưởng và tăng lên chất lượng nguồn nhân công. Dự định tới cuối 5 2027, Doanh nghiệp sẽ khai thác đội tàu gồm 27 chiếc, tổng tải trọng khoảng 800.000 DWT, gấp gần 2 lần so với tổng tải trọng đội tàu Doanh nghiệp hiện đang điều hành và khai thác.

TVD: Lợi nhuận tăng 66% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp cổ phần Than Vàng Danh (mã TVD) cho biết, ngay từ đầu 5, TVD đã bám sát biện pháp lãnh đạo quản lý của Tập đoàn, Nghị quyết Hội đồng quản trị Doanh nghiệp. Chi tiết, TVD đã kiểm tra xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất cho thích hợp để tăng lên sản lượng và chất lượng khai thác bằng các công nghệ hiện có, tiếp diễn hoàn thiện công nghệ cơ giới hóa; tiết kiệm chi tiêu sản xuất, tăng lên hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Do ấy, về căn bản, kết quả thật hiện các mục tiêu chủ công sản xuất – kinh doanh quý II và 6 tháng đầu 5 2023 đều xong xuôi vượt mức kế hoạch được tập đoàn mẹ giao.

Theo ấy, trong 6 tháng đầu 5, Doanh nghiệp đạt 4.461 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế đạt 58,4 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ 5 2022.

MBS: Doanh thu quý II giảm, lợi nhuận phát triển

Báo cáo vốn đầu tư quý II/2023 của Doanh nghiệp Chứng khoán MBS cho thấy, trong quý vừa mới đây, Doanh nghiệp đạt doanh thu hoạt động 401 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ 2022. Lãi từ các của nả vốn đầu tư ghi nhận phê duyệt lãi lỗ (FVTPL) giảm 12%, xuống 71 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu giảm 28% so với cùng kỳ, xuống 139 tỷ đồng. Gần giống, doanh thu môi giới cũng giảm 22%, đạt 136 tỷ đồng.

Khi mà ấy, lãi từ các khoản đầu cơ nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) tăng 33%, lên mức 46 tỷ đồng.

Chi tiêu hoạt động giảm mạnh 41%, chủ công nhờ khoản lỗ FVTPL giảm 91%, xuống còn khoảng 5 tỷ đồng. Các chi tiêu tự doanh, môi giới hay chi tiêu điều hành doanh nghiệp chứng khoán cũng giảm so với cùng kỳ 5 2022. Kết quả, Doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý II đạt 124 tỷ đồng, nhích nhẹ 3% so với mức tiến hành trong cùng kỳ 5 trước.

Lũy kế 6 tháng đầu 5, doanh thu hoạt động của MBS giảm 34%, từ mức ngàn tỷ đồng của quý II 5 trước xuống còn 737 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, giảm khoảng 24% so với cùng kỳ.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *