Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương bị phạt 85 triệu đồng

Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương bị phạt 85 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương; địa chỉ trụ sở chính tại: Phòng 28-10 tầng 28, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Công ty bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành đối với công ty quản lý quỹ không phải là công ty đại chúng, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể: không đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có ít nhất 1/5 tổng số thành viên là thành viên độc lập: từ ngày 17/4/2021 đến ngày 20/9/2023, HĐQT của Công ty có 0/5 thành viên HĐQT độc lập, từ ngày 20/9/2023 đến thời điểm kiểm tra, HĐQT của Công ty có 1/6 thành viên HĐQT độc lập.

Trong giai đoạn từ ngày 17/4/2021 đến ngày 20/9/2023, HĐQT của Công ty chưa bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán. Tại thời điểm kiểm tra, HĐQT của Công ty chưa ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Ngoài ra, Công ty bị phạt tiền 20 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin. Cụ thể là, trang thông tin điện tử của Công ty không hiển thị thời gian đăng tải thông tin.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *