Cổ phiếu cần ân cần ngày 25/8

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/8

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GMD

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan đối với CTCP Gemadept (GMD) và tăng giá chỉ tiêu thêm 7% từ 57.400 đồng/cổ phiếu lên 61.400 đồng/cổ phiếu.

Giá chỉ tiêu cao hơn của chúng tôi tới từ việc chúng tôi tăng dự đoán lợi nhuận từ HĐKD 5 2023/24/25 thêm 19%/17%/8%, chủ quản do chúng tôi giả thiết biên lợi nhuận gộp cao hơn cho các cảng thống nhất.

Ngoài ra, chúng tôi đã giảm dự đoán thu nhập ròng từ các doanh nghiệp kết hợp 5 2023/24/25 thêm 24%/19%/7%, chủ quản do chúng tôi dự đoán lợi nhuận ròng thấp hơn cho Gemalink và Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS). Do đấy, chúng tôi tăng dự đoán lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số 5 2023/24/25 thêm tuần tự 12%/6%/3%.

Chúng tôi tăng dự đoán lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số mấu chốt 5 2023 (ko bao gồm ảnh hưởng từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ (NHĐV)) thêm 12% lên 1,0 ngàn tỷ đồng (tăng 5% so với 5 ngoái) do biên lợi nhuận gộp thống nhất của mảng vận hành cảng tăng bị tác động bởi thu nhập ròng thấp hơn từ các doanh nghiệp kết hợp.

Nếu bao gồm khoản lãi vốn đầu tư 1,8 ngàn tỷ đồng từ việc thoái vốn NHĐV, dự phóng lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số báo cáo 5 2023 của chúng tôi là 2,5 ngàn tỷ đồng (phát triển 153%).

Khuyến nghị thích hợp thị phần dành cho cổ phiếu DXG

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị thích hợp thị phần đối với CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) mà điều chỉnh tăng giá chỉ tiêu thêm 32% lên 20.100 đồng/cổ phiếu.

Giá chỉ tiêu cao hơn của chúng tôi chủ quản là do (1) chúng tôi bình chọn mảng môi giới cao hơn (xem cụ thể trong Báo cáo cập nhật của DXS ngày 18/08/2023), (2) định giá cao hơn của chúng tôi đối với dự án Gem Riverside lúc chúng tôi hy vọng dự án sẽ được bán hết từ 5 2024-2026 thay vì 5 2027 trong dự đoán trước đấy và (3) loại trừ 20% chiết khấu định giá của chúng tôi.

Chúng tôi dự đoán lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số 5 2023 đạt 397 tỷ đồng (tăng 85% so với 5 ngoái), chủ quản nhờ lượng bàn giao dự định tại dự án Gem Sky World (GSW) và Opal Skyline trong nửa cuối 5 2023. Chúng tôi tăng dự phóng lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số 5 2023 thêm 51% nhờ việc ghi nhận doanh thu vốn đầu tư từ việc bán khoảng 1ha đất tại dự án Gem Premium trong nửa đầu 5 2023.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu TNH

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá chỉ tiêu 1 5 đối với cổ phiếu TNH của Doanh nghiệp cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên từ 27.000 lên 28.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên sự liên kết giữa bí quyết DCF và P/E chỉ tiêu là 15x (tăng từ 13x).

Chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập cho cổ phiếu TNH với tiềm năng tăng giá là 18%. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 5 2023 và 2024 là 15x, tương đương với P/E trung bình là 15x.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *