Báo cáo sai tỷ lệ an toàn tài chính, Chứng khoán Quốc tế (VISecurities) bị phạt

Báo cáo sai tỷ lệ an toàn tài chính, Chứng khoán Quốc tế (VISecurities) bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities); địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, trong thời kỳ kiểm tra, VISecurities đã báo cáo có nội dung sai lệch về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/6/2021, 31/12/2021, 30/6/2022, 31/12/2022 và 30/6/2023.

Ngoài hình phạt tiền, doanh nghiệp còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 60 triệu đồng (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi vi phạm: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, VISecurities đã bố trí nhân viên là bà Nguyễn Ngọc Phương Trâm (chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán) làm việc tại vị trí nhân viên ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho số tài khoản 020C127676).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *