Bán mạnh cổ phiếu nhà băng, khối ngoại vẫn sắm ròng đến 560 tỷ đồng trong phiên 17/7

Bán mạnh cổ phiếu ngân hàng, khối ngoại vẫn mua ròng tới 560 tỷ đồng trong phiên 17/7

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 52,38 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.581,34 tỷ đồng, tăng 66,8% về khối lượng và 75,75% về trị giá so với phiên cuối tuần trước (ngày 14/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 40,73 triệu đơn vị, trị giá 1.072,33 tỷ đồng, cùng giảm hơn 11,3% cả về khối lượng và trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 11,64 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 509,01 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch trước ấy bán ròng 14,57 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 310,21 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VHM được sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 178,92 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 3,09 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, cổ phiếu SSI dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh về khối lượng, đạt 4,51 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 130,78 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, nhà đầu cơ nước bán cổ phiếu nhà băng. Trong ấy, VPB dẫn đầu lúc bị bán ròng 5,06 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 103,01 tỷ đồng. Tiếp theo là CTG bị bán ròng 52,35 tỷ đồng (1,76 triệu đơn vị) và STB bị bán ròng 50,33 tỷ đồng (1,78 triệu đơn vị).

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 3,61 triệu đơn vị, trị giá 74,48 tỷ đồng, tăng 58,7% về khối lượng và 71,93% về trị giá so với phiên trước.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 919.310 đơn vị, trị giá 12,74 tỷ đồng, tăng 20,42% về khối lượng và 38,93% về trị giá so với phiên trước ấy.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 2,69 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 61,74 tỷ đồng, tăng 78,05% về lượng và 80,79% về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu TNG được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,3 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 26,63 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh tiếp theo là SHS đạt 14,12 tỷ đồng, CEO đạt 10,3 tỷ đồng, PVS và MBS cùng được sắm ròng hơn 6,2 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu SVN tiếp diễn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 0,5 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,05 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 885.500 đơn vị, trị giá 25,05 tỷ đồng, tăng 31,27% về khối lượng và 60% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 958.740 đơn vị, trị giá 35,64 tỷ đồng, tăng 17,83% về khối lượng và 32,89% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 73.240 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 10,59 tỷ đồng, giảm 47,35% về lượng và 5,19% về trị giá so với phiên trước.

Bữa nay, LTG là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 7,59 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 223.600 đơn vị.

Tiếp theo là VGT được sắm ròng 4,83 tỷ đồng (350.000 đơn vị) và MCH được sắm ròng 1,72 tỷ đồng (21.600 đơn vị).

Khi mà ấy, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 521.100 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 19,48 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là ACV bị bán ròng 3,8 tỷ đồng và ABI bị bán ròng 1,39 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 17/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 14,26 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 560,16 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch trước ấy ngày 14/7 bán ròng 13,2 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 287,23 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *