Bán mạnh cổ phiếu nhà băng, khối ngoại vẫn sắm ròng gần 300 tỷ đồng trong phiên điều chỉnh 19/7

Bán mạnh cổ phiếu ngân hàng, khối ngoại vẫn mua ròng gần 300 tỷ đồng trong phiên điều chỉnh 19/7

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 40,97 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.233,57 tỷ đồng, giảm 6,92% về khối lượng và 17,38% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 18/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 37,46 triệu đơn vị, trị giá 1.019,53 tỷ đồng, giảm 10,29% về khối lượng và 7,27% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 3,51 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 214,04 tỷ đồng, tăng 55,63% về lượng mà giảm 45,61% về trị giá so với phiên trước đấy.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VNM tiếp diễn được sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 90,19 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,24 triệu đơn vị.

Tiếp theo đấy là cặp đôi bluechip khác gồm VHM được sắm ròng 19,91 tỷ đồng (1,36 triệu đơn vị), và HPG được sắm ròng 68,71 tỷ đồng (2,51 triệu đơn vị).

Ở chiều trái lại, nhà đầu cơ nước ngoài vẫn bán mạnh cổ phiếu nhà băng với VCB dẫn đầu danh mục bán ròng về trị giá, đạt 114,49 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,08 triệu đơn vị. Còn TPB bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt hơn 2,1 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 39,53 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 3,86 triệu đơn vị, trị giá 81,4 tỷ đồng, tăng 41,58% về khối lượng và 48,46% về trị giá so với phiên trước.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 513.680 đơn vị, trị giá 9,66 tỷ đồng, giảm 4,7% về khối lượng mà tăng 6,27% về trị giá so với phiên trước đấy.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 3,34 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 71,74 tỷ đồng, tăng 53% về lượng và 56,84% về trị giá so với phiên trước đấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS vẫn được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 2,06 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 29,94 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 tiếp diễn là TNG với khối lượng sắm ròng đạt 1,04 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 21,53 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các mã được sắm ròng mạnh khác là PVI đạt 12,32 tỷ đồng, IDC đạt 5,71 tỷ đồng, PVS đạt 4,12 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu IVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 133.600 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1,65 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 367.700 đơn vị, trị giá 10,52 tỷ đồng, giảm 33,44% về khối lượng và 35,97% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 357.950 đơn vị, trị giá 14,13 tỷ đồng, cùng giảm hơn 37% cả về khối lượng và trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 9.750 đơn vị, khi mà phiên trước đấy bán ròng 21.070 đơn vị; tổng trị giá vẫn là bán ròng 3,61 tỷ đồng, giảm 41,49% so với phiên trước.

Bữa nay, LTG là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 2,73 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 81.900 đơn vị.

Tiếp theo là VGT được sắm ròng 1,36 tỷ đồng (98.000 đơn vị) và VGG được sắm ròng 1,21 tỷ đồng (33.400 đơn vị).

Khi mà đấy, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với khối lượng 98.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 5,05 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là VEA bị bán ròng 2,44 tỷ đồng và ACV bị bán ròng 1,93 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 19/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 6,85 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 282,17 tỷ đồng, tăng 55,33% về lượng mà giảm 34,85% về trị giá so với phiên giao dịch bữa qua ngày 18/7 (sắm ròng 433,08 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *