ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG 200 NGÀY (MA200) Mức trung bình 200 n | Stockbook. Mức trung bình 200 ngày được coi là cách đo lường của một năm giao dịch. Trong các đường trung bình thì đường MA200 là đường quan trọng nhất, nó thường được các quỹ đầu tư dùng để xác định xu hướng dài hạn của thị trường.

  • Giai đoạn – Tích Lũy: đường MA200 sẽ phẳng đi ngang và giá sẽ sideway quanh đường MA200.
  • Giai đoạn – Tăng Tốc: đường MA200 sẽ dốc lên và gần như giá sẽ nằm trên MA200.
  • Giai đoạn – Phân Phối: được đặc trưng bởi độ biến động mạnh. Độ dốc đường MA200 sẽ bớt lại, chuyển dần sang phẳng. Giá bắt đầu dao động quanh đường MA200.

Giai đoạn – Sụt Giảm: được thể hiện khi đường MA200 dốc xuống và giá nằm dưới hoàn toàn đường MA 200. Chỉ nên tham gia mua vào giai đoạn và tránh hay thoát hàng khi ở vào giai đoạn 4. Hai dấu hiệu đặc trưng là dộ dốc đường MA 200 ngày sẽ dốc lên ở giai đoạn và giá nẳm phía trên trong khi đường MA200 ngày sẽ dốc xuống và giá nằm ở phía dưới trong giai đoạn 4.“Thiên tài phân tích kỹ thuật”, Joe Granvile, đã đưa ra quy tắc về đường trung bình động 200 ngày, đã trở thành quy luật phổ biến mà nhiều nhà đầu tư biết tới.

Quy tắc (1): Nếu đường trung bình di động MA 200 ngày phẳng ra sau một đợt giảm giá trước đó, hoặc bắt đầu tăng lên, và giá cắt lên trên đường trung bình di động này, đó được xem là tín hiệu mua.

Quy tắc (2): Nếu đường bình di động MA200 ngày đang dốc lên và giá cắt xuống dưới đường trung bình di động, đó được xem là cơ hội mua.

Quy tắc (3): Nếu giá đang nằm trên đường trung bình di động đang dốc lên, việc giá giảm về đường trung bình di động nhưng không phá thủng và bật lên trở lại, đó là tín hiệu mua.

Quy tắc (4): Nếu dường trung bình di động đang giảm và giá xuống dưới đường trung bình di động quá nhanh, chắc chắc nó sẽ phải trở lại đường trung bình di động.

Quy tắc (5): Nếu đường trung bình di động đang tăng và sau đó phẳng dần ra, hoặc nó đang giảm và giá chứng khoán giảm từ trên xuống dưới đường trung bình di động, đó là tín hiệu bán.

Quy tắc (6): Nếu, đường trung bình di động đang giảm và giá xuyên lên trên đường trung bình di động, đây là cơ hội để bán tại giá tốt trước khi giá cổ phiếu quay trở lại xu hướng giảm.

Quy tắc (7): Nếu đường trung bình di động đang dốc xuống, giá tăng lên và chạm vào đường trung bình di động nhưng không vượt qua được, đó chính là đường kháng cự mạnh và là tín hiệu bán.

Quy tắc (8): Nếu giá tăng lên quá nhanh và nằm quá xa đường trung bình di động cũng đang dốc lên nhanh, chắc chắn giá sẽ quay trở về đường trung bình di động, trader tìm kiếm tín hiệu bán ngắn hạn.

Để có được hiệu quả trong giao dịch, ngoài các quy tắc trên đối với đường MA200, cần phải kết hợp các yếu tố quan trọng khác như giá, khối lượng, kháng cự, hỗ trợ… Khi có hay nhiều yếu tố cùng đồng thuận, độ chính xác sẽ cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *