Đầu tư tích luỹ linh hoạt cùng Infina

Đầu tư tích lũy cùng Infina là gì?

Sản phẩm Tích lũy trên nền tảng Infina là sản phẩm giúp khách hàng sinh lời từ số tiền nhàn rỗi. Và xây dựng thói quen tiết kiệm, tích lũy hàng tháng.

đầu tư tích lũy

Thay vì, giữ số tiền nhàn rỗi trong tài khoản ngân hàng với lợi nhuận 0.1%/năm. Khách hàng có thể sinh lời với sản phẩm Tích lũy chỉ từ 500.000 đồng và lợi nhuận 6%/năm.

infina-tiet-kiem-1

TẬN DỤNG SỨC MẠNH CỦA
LÃI KÉP ĐỂ SINH LỜI AN TOÀN

Ưu điểm khi đầu tư tích lũy tại Infina:

  • Tích luỹ chỉ từ 500 nghìn đồng
  • Lợi nhuận 6%/năm, nhận lợi nhuận hàng tháng
  • Rút vốn bất kỳ khi nào, không mất lợi nhuận đến ngày rút
  • Phí quản lý chỉ 0.08%/tháng
  • Dễ dàng giao dịch với vài thao tác chạm trên ứng dụng

Đặc biệt, bằng việc nhận lợi nhuận hàng tháng. Khách hàng có thể tận dụng sức mạnh của lãi kép để gia tăng lợi nhuận tích lũy một cách nhanh chóng. Lãi kép được hiểu đơn giản là tái đầu tư lợi nhuận. Tức là sau khi sinh lời, lợi nhuận đó được dồn vào tiền vốn. Số tiền này sẽ tiếp tục cho một chu kỳ đầu tư tiếp theo. Và tất nhiên, vốn gửi càng nhiều thì lợi nhuận lại càng cao hơn ở những giai đoạn sau.

infina-tiet-kiem-2

Ví dụ: Khách hàng tích lũy liên tục 2,000,000đ/tháng trong vòng 20 năm. Thì thành quả tích lũy sẽ là 830,917,898đ.
Trong đó: Tiền gốc là 482,000,000đ và lợi nhuận là 348,917,898đ

Cách tính lợi nhuận Tích luỹ

Đối với sản phẩm Đầu tư Tích lũy cùng Infina, lợi nhuận sẽ được tính theo ngày. Dựa trên số dư Tích lũy tại thời điểm tính. Định kỳ vào ngày 28 hàng tháng sẽ thanh toán lợi nhuận. Kỳ bắt đầu từ ngày 29 của tháng liền trước, cho đến hết ngày 28 của tháng này.
Lợi nhuận của sản phẩm Tích lũy được tính vào cuối mỗi ngày theo công thức sau:

(Tỷ lệ lợi nhuận Tích lũy / 365) * Số dư cuối ngày.

Điều kiện để rút tiền Tích luỹ

Khách hàng có thể rút tiền từ sản phẩm Tích Luỹ bất cứ khi nào mong muốn. Với yêu cầu đáp ứng điều kiện tối thiểu sau:
1. Khoản rút tối thiểu là 50,000đ, tối đa là số dư Tích lũy hiện tại. (không bao gồm lãi tạm tính)
2. Tài khoản đã được xác thực danh tính
3. Tài khoản ngân hàng nhận tiền của khách hàng đã được cung cấp đầy đủ.

Phí quản lý đối với sản phẩm này được tính như thế nào?

Phí quản lý của sản phẩm Tích lũy là 0.08%/tháng. Và được tính tương tự như cách tính tiền lợi nhuận tích lũy hàng tháng. Cụ thể, phí quản lý sẽ được tính theo ngày dựa trên số dư Tích lũy tại thời điểm tính. Và định kỳ thu phí vào ngày 28 hàng tháng bằng cách trừ vào tiền Lợi nhuận tạm tính trước khi chi trả lãi hàng tháng.

Thuế thu nhập cá nhân

Công ty sẽ thực hiện khấu trừ tại nguồn các giao dịch có phát sinh thuế theo quy định của pháp luật. Trong đó, bao gồm giao dịch chi trả tiền lãi hàng tháng cho khách hàng. Cụ thể, khi nhận tiền lãi hàng tháng, khách hàng sẽ cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Với mức thu 5% lợi nhuận sau khi đã trừ các khoản chi phí.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )