Tag: Trendline Charting

PTKT Bài 26: Xu hướng – Trend
Học Vấn

PTKT Bài 26: Xu hướng – Trend

admin- November 1, 2021

Xu hướng có thể tăng (xu hướng tăng, xu hướng đi lên) hoặc giảm (xu hướng giảm, xu hướng đi xuống). Khi một cặp tiền ... Read More

PTKT Bài 27: Range – Phạm vi
Học Vấn

PTKT Bài 27: Range – Phạm vi

admin- November 1, 2021

Giao dịch theo phạm vi diễn ra khi thị trường không có hướng đi rõ ràng. Cả tăng giá lẫn giảm giá đều không thể ... Read More

PTKT Bài 25: Thị trường đảo chiều
Học Vấn

PTKT Bài 25: Thị trường đảo chiều

admin- November 1, 2021

Xu hướng là một trạng thái chính của thị trường, vì vậy các nhà giao dịch cần hiểu rõ về xu hướng. Không có xu ... Read More

PTKT Bài 83: Chỉ báo Mây Ichimoku
Học Vấn

PTKT Bài 83: Chỉ báo Mây Ichimoku

admin- October 30, 2021

Ichimoku Kinko Hyo (IKH) hay đơn giản là Ichimoku, là một chỉ báo kỹ thuật rất hữu ích và nhiều thông tin. Tên của nó ... Read More

PTKT Bài 03: Đường xu Hướng – Trendline Charting
Học Vấn

PTKT Bài 03: Đường xu Hướng – Trendline Charting

admin- October 24, 2021

Một trong những giả định của phân tích kỹ thuật là giá di chuyển theo đường xu hướng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về những xu hướng ... Read More