Tag: thiện nguyện

Quỹ từ thiện Binance Charity ủng hộ 1 triệu USD đến UNICEF
Kiếm Tiền

Quỹ từ thiện Binance Charity ủng hộ 1 triệu USD đến UNICEF

admin- November 14, 2021

Quỹ Binance Charity ủng hộ 1 triệu USD đến UNICEF để chung tay trong chiến dịch đảm bảo phân phối vaccine bình đẳng Quỹ Binance ... Read More

Chạy bộ thiện nguyện với Uprace
Sức Khỏe, Từ Thiện

Chạy bộ thiện nguyện với Uprace

admin- October 11, 2021

Chạy bộ thiện nguyện với Uprace, mỗi km chạy hợp lệ sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng để ủng hộ cho các tổ chức ... Read More