Tag: Quyên góp

Chạy bộ thiện nguyện với Uprace
Sức Khỏe, Từ Thiện

Chạy bộ thiện nguyện với Uprace

admin- October 11, 2021

Chạy bộ thiện nguyện với Uprace, mỗi km chạy hợp lệ sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng để ủng hộ cho các tổ chức ... Read More

Đi bộ cùng Momo, vừa nâng cao sức khỏe vừa giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
Sức Khỏe, Từ Thiện

Đi bộ cùng Momo, vừa nâng cao sức khỏe vừa giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

admin- October 10, 2021

MoMo cho ra mắt chương trình Đi bộ cùng MoMo Đi bộ cùng Momo để nâng cao sức khỏe. Vậy Đi bộ cùng Momo là ... Read More

Quyên góp làm việc thiện cùng Momo
Từ Thiện

Quyên góp làm việc thiện cùng Momo

admin- October 10, 2021

Trái tim MoMo - Quyên góp, làm việc thiện, việc tốt không khó, chỉ từ 1000 đồng bạn đã giúp đỡ rất nhiều cảnh đời ... Read More