Tag: PTKT

PTKT Bài 84: Các kỹ thuật nâng cao về định cỡ vị trí
Học Vấn

PTKT Bài 84: Các kỹ thuật nâng cao về định cỡ vị trí

admin- February 26, 2022

Với một số kinh nghiệm, một nhà giao dịch sẽ hiểu rằng có thể cải thiện kết quả giao dịch của mình không chỉ thông ... Read More

PTKT Bài 82: Cách giao dịch theo Gap
Học Vấn

PTKT Bài 82: Cách giao dịch theo Gap

admin- February 19, 2022

Gap (khoảng trống) là một không gian trống trong biểu đồ giá giữa hai thanh nến lân cận. Khoảng trống xảy ra khi thanh nến ... Read More

PTKT Bài 81: Fibonacci Ratios and Impulse Waves  – Tỷ lệ Fibonacci và Sóng xung động
Học Vấn

PTKT Bài 81: Fibonacci Ratios and Impulse Waves – Tỷ lệ Fibonacci và Sóng xung động

admin- February 19, 2022

Hồi quy Thông thường, một sự điều chỉnh kiểm tra một trong các mức Fibonacci của sóng trước đó. Các mức phổ biến nhất là 0,236, 0,382, 0,5, ... Read More

PTKT Bài 80: Guidelines of Alternation – Luân phiên
Học Vấn

PTKT Bài 80: Guidelines of Alternation – Luân phiên

admin- February 19, 2022

Có các quy tắc và hướng dẫn trong Lý thuyết sóng Elliott . Bạn phải tuân theo tất cả các quy tắc mà chúng tôi đã xem qua ... Read More

PTKT Bài 79: Triangle – Mẫu Hình tam giác
Học Vấn

PTKT Bài 79: Triangle – Mẫu Hình tam giác

admin- February 19, 2022

Hình tam giác là một mô hình năm sóng điều chỉnh (được đánh dấu là ABCDE), được chia thành năm loại. Mô hình này được hình ... Read More

PTKT Bài 78: Double Three and Triple Three
Học Vấn

PTKT Bài 78: Double Three and Triple Three

admin- February 19, 2022

Double and Triple Threes là các mẫu sóng phức tạp nhất, bao gồm  zigzags, flats, triangles , zigzag đôi và ba. Không có bất kỳ quy tắc nào liên ... Read More

PTKT Bài 77: Double Zigzag – Zigzag đôi
Học Vấn

PTKT Bài 77: Double Zigzag – Zigzag đôi

admin- February 19, 2022

Như bạn có thể đoán từ tiêu đề, mô hình này bao gồm hai đường ngoằn ngoèo và sự điều chỉnh giữa chúng. Đây là mô ... Read More