Tag: mẫu hình giao dịch

PTKT Bài 68: Mô hình sóng Wolfe
Học Vấn

PTKT Bài 68: Mô hình sóng Wolfe

admin- February 19, 2022

Đã đến lúc bạn nên nâng cấp kiến thức của mình về thị trường bằng cách nhận biết mô hình sóng Wolfe - một mẫu ... Read More

PTKT Bài 67: Mẫu hình 1-2-3
Học Vấn

PTKT Bài 67: Mẫu hình 1-2-3

admin- February 19, 2022

Mẫu hình giao dịch 1-2-3 gồm một loạt các mức giá đỉnh hay đáy cao hơn, tương tự như mô hình ABCD. Điểm khác biệt ... Read More

PTKT Bài 66: Mẫu hình Cá Mập
Học Vấn

PTKT Bài 66: Mẫu hình Cá Mập

admin- February 19, 2022

Mô hình cá mập (Shark) được phát hiện vào năm 2011 bởi Scott Carney. Các đỉnh của mô hình được đánh dấu lần lượt bằng ... Read More

PTKT Bài 65: Mẫu hình Bướm
Học Vấn

PTKT Bài 65: Mẫu hình Bướm

admin- February 19, 2022

Được phát hiện bởi Bryce Gilmore và Larry Pesavento, mẫu hình Bướm là một dạng khác của mẫu hình Gartley, thường xuất hiện gần mức ... Read More

PTKT Bài 64: Mẫu hình Con Cua
Học Vấn

PTKT Bài 64: Mẫu hình Con Cua

admin- February 19, 2022

Mẫu hình Con Cua là một mẫu hình hài hòa khác bắt nguồn từ mẫu hình Gartley, với đặc điểm các dao động XA và ... Read More

PTKT Bài 63: Mẫu hình Con Dơi
Học Vấn

PTKT Bài 63: Mẫu hình Con Dơi

admin- February 19, 2022

Mẫu hình Con Dơi là một biến thể của mẫu hình hài hòa Gartley. Hình dạng của các mẫu hình này giống nhau, nhưng khác về ... Read More

PTKT Bài 62: Mẫu hình Gartley
Học Vấn

PTKT Bài 62: Mẫu hình Gartley

admin- February 19, 2022

Được xây dựng và đặt tên theo chính H.M. Gartley, mẫu hình Gartley là mẫu hình hài hòa lâu đời nhất được công nhận. Dù vậy, các ... Read More