Tag: kiến thức đầu tư

Khuyến nghị đầu tư ngày 22/11/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 22/11/2022

admin- November 22, 2022

GEX: CHỜ MUA Q3/2022, doanh thu đạt 7,014 tỷ đ (+16% YoY), lợi nhuận sau thuế và cổ đông thiểu số đạt 15 tỷ đ (-94% YoY) ... Read More

Chiến lược 41: Các mô hình đảo chiều
Học Vấn

Chiến lược 41: Các mô hình đảo chiều

admin- March 5, 2022

Cấu trúc đảo chiều 1-2-3 là một mô hình biểu đồ cơ bản cảnh báo về sự thay đổi xu hướng sắp tới. Thiết lập ... Read More

Chiến lược 40: Giao dịch carry trade
Học Vấn

Chiến lược 40: Giao dịch carry trade

admin- March 4, 2022

Chúng tôi đã chia sẻ khá nhiều về các chiến lược giao dịch kỹ thuật, song chúng tôi vẫn muốn nhắc bạn rằng vẫn còn ... Read More

Chiến lược 39: Giao dịch với Momentum
Học Vấn

Chiến lược 39: Giao dịch với Momentum

admin- March 4, 2022

Chỉ báo momentum được phân loại là một kiểu dao động. Nó được thiết kế để xác định cường độ dịch chuyển giá; nó giúp ... Read More

Chiến lược 38: Giao dịch đi trước tin tức
Học Vấn

Chiến lược 38: Giao dịch đi trước tin tức

admin- March 4, 2022

Khi đọc các bài phân tích cơ bản hoặc tin tức, bạn có thể thấy nội dung như "nếu dữ liệu CPI của Mỹ lớn ... Read More

Chiến lược 37: Giao dịch vàng
Học Vấn

Chiến lược 37: Giao dịch vàng

admin- March 4, 2022

Giao dịch vàng không phải là một chủ đề dễ dàng bởi thứ kim loại này không di chuyển giống như các mặt hàng hay ... Read More

Chiến lược 36: Giao dịch “cú nảy mèo chết”
Học Vấn

Chiến lược 36: Giao dịch “cú nảy mèo chết”

admin- March 2, 2022

Giới thiệu Hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch cặp tiền yêu thích của mình trên thị trường giảm giá trong thời gian dài thì ... Read More