Tag: Elliott

PTKT Bài 81: Fibonacci Ratios and Impulse Waves  – Tỷ lệ Fibonacci và Sóng xung động
Học Vấn

PTKT Bài 81: Fibonacci Ratios and Impulse Waves – Tỷ lệ Fibonacci và Sóng xung động

admin- February 19, 2022

Hồi quy Thông thường, một sự điều chỉnh kiểm tra một trong các mức Fibonacci của sóng trước đó. Các mức phổ biến nhất là 0,236, 0,382, 0,5, ... Read More

PTKT Bài 80: Guidelines of Alternation – Luân phiên
Học Vấn

PTKT Bài 80: Guidelines of Alternation – Luân phiên

admin- February 19, 2022

Có các quy tắc và hướng dẫn trong Lý thuyết sóng Elliott . Bạn phải tuân theo tất cả các quy tắc mà chúng tôi đã xem qua ... Read More

PTKT Bài 79: Triangle – Mẫu Hình tam giác
Học Vấn

PTKT Bài 79: Triangle – Mẫu Hình tam giác

admin- February 19, 2022

Hình tam giác là một mô hình năm sóng điều chỉnh (được đánh dấu là ABCDE), được chia thành năm loại. Mô hình này được hình ... Read More

PTKT Bài 78: Double Three and Triple Three
Học Vấn

PTKT Bài 78: Double Three and Triple Three

admin- February 19, 2022

Double and Triple Threes là các mẫu sóng phức tạp nhất, bao gồm  zigzags, flats, triangles , zigzag đôi và ba. Không có bất kỳ quy tắc nào liên ... Read More

PTKT Bài 77: Double Zigzag – Zigzag đôi
Học Vấn

PTKT Bài 77: Double Zigzag – Zigzag đôi

admin- February 19, 2022

Như bạn có thể đoán từ tiêu đề, mô hình này bao gồm hai đường ngoằn ngoèo và sự điều chỉnh giữa chúng. Đây là mô ... Read More

PTKT Bài 76: Zigzag and Flat – Mô hình ngoằn ngoèo và phẳng
Học Vấn

PTKT Bài 76: Zigzag and Flat – Mô hình ngoằn ngoèo và phẳng

admin- February 19, 2022

Không giống như sóng động lực, sự điều chỉnh có cấu trúc phức tạp và khó khăn hơn. Có các mẫu sửa đơn giản và phức ... Read More

PTKT Bài 75: Extension – Phần mở rộng là gì?
Học Vấn

PTKT Bài 75: Extension – Phần mở rộng là gì?

admin- February 19, 2022

Chúng ta có thể đối mặt với sự mở rộng trong nhiều xung động nhất ở vị trí của sóng động lực. Nói chung, phần mở ... Read More