Tag: Chỉ báo dao động Oscillator

PTKT Bài 21: Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI)
Học Vấn

PTKT Bài 21: Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI)

admin- February 19, 2022

Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) đo lường sức mạnh của một xu hướng bằng cách so sánh giá đóng cửa của tài sản với ... Read More

PTKT Bài 19: Chỉ báo Envelope
Học Vấn

PTKT Bài 19: Chỉ báo Envelope

admin- February 19, 2022

Chỉ báo kỹ thuật phong bì (Envelope) giúp xác định đường biên trên và dưới của phạm vi giao dịch. Chỉ báo bao gồm 2 ... Read More

PTKT Bài 18: Chỉ số Force
Học Vấn

PTKT Bài 18: Chỉ số Force

admin- February 19, 2022

Force Index (FI) là một chỉ số được phát triển bởi Alexander Elder. Chỉ số này đo lường sức mua và bán trong thị trường ... Read More

PTKT Bài 17: Sức Mua và Sức Bán (Bull Power”/“Bear Power)
Học Vấn

PTKT Bài 17: Sức Mua và Sức Bán (Bull Power”/“Bear Power)

admin- February 19, 2022

Sức Mua và Sức Bán là các chỉ số dao động được phát triển bởi Tiến sĩ Alexander Elder. Chúng đo lường sức mạnh của ... Read More

PTKT Bài 16: Сhỉ báo CCI là gì
Học Vấn

PTKT Bài 16: Сhỉ báo CCI là gì

admin- February 19, 2022

Chỉ số Kênh Hàng Hóa (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. Chỉ báo cho biết tình trạng ... Read More

PTKT Bài 15: Biên Độ Thực Tế Trung Bình (ATR)
Học Vấn

PTKT Bài 15: Biên Độ Thực Tế Trung Bình (ATR)

admin- February 19, 2022

Biên Độ Thực Tế Trung Bình (ATR) là một chỉ báo phản ánh độ biến động của thị trường. Chỉ báo cho thấy mức độ ... Read More

PTKT Bài 14: Chỉ báo Momentum
Học Vấn

PTKT Bài 14: Chỉ báo Momentum

admin- February 19, 2022

Trong phân tích kỹ thuật, ta được biết đến một thuật ngữ với tên gọi "momentum" (đà tăng) thể hiện sức mạnh đằng sau xu ... Read More