Sự kiện chứng khoán đáng để mắt ngày 9/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/8

* MSB: Bà Nguyễn Thu Trang, vợ ông Nguyễn Thế Minh – Phó giám đốc điều hành Nhà băng TMCP Hàng hải (MSB – HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu MSB từ ngày 11/8 tới 08/9 theo phương thức thỏa thuận. Cùng thời kì và phương thức giao dịch, ông Minh cũng đăng ký bán 112.000 cổ phiếu MSB.

* YBM: Ngày 31/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Tài nguyên Công nghiệp Yên Bái (YBM – HOSE), ngày đăng ký chung cuộc là 01/9. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 5%, trả tiền từ khi ngày 02/10/2023.

* TEG: CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG – HOSE) phê duyệt việc khai triển phát hành 48 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1.000:659.

* HSG: Nhóm cổ đông bự do Dragon Capital điều hành CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) đã sắm vào 1,31 triệu cổ phiếu HSG trong ngày 02/8. Qua đấy, nâng sở hữu chung của cả nhóm tại HSG lên hơn 56,11 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 9,11%.

* ANV: Ông Doãn Chí Thiên, con ông Doãn Đến – Giám đốc điều hành CTCP Nam Việt (ANV – HOSE) đã bán ra gần 4,1 triệu cổ phiếu ANV từ ngày 19/7 tới 08/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thiên chỉ còn nắm giữ gần 71.000 cổ phiếu ANV, tỉ lệ 0,05%.

* POM: Bà Đỗ Thị Kim Cúc, em ông Đỗ Duy Thái – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đã bán ra bán 3 triệu cổ phiếu POM trong ngày 07/8. Qua đấy, bà Cúc đã sở hữu tại POM xuống còn hơn 5,11 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 1,83%.

* TCD: Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu cơ Tăng trưởng Công nghiệp và Vận chuyển (TCD – HOSE) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TCD từ ngày 10/8 tới 08/9 theo phương thức thỏa thuận. Ở chiều trái lại, bà Nguyễn Xuân Lan, vợ của ông Hùng đăng ký sắm 2 triệu cổ phiếu cùng thời kì và phương thức nêu trên.

* HAH: CTCP Hỗ trợ và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải, cổ đông, tổ chức có liên can tới ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT CTCP Vận chuyển và Xếp tháo dỡ Hải An (HAH – HOSE) đã bán ra 1,3 triệu cổ phiếu HAH từ ngày 28/7 tới 04/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đấy, giảm sở hữu tại HAH xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 1,42%.

* SDG: CTCP Sadico Cần Thơ (SDG – HNX) phê duyệt việc trả cổ tức 5 2022 bằng tiền mặt theo tỉ lệ 20%. Ngày đăng ký chung cuộc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 21/8/2023 và trả tiền từ khi ngày 31/8/2023.

* TNG: Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu cơ và Thương nghiệp TNG (TNG – HNX) Chỉ bán được 500.000 cổ phiếu TNG trong tổng số 1,2 triệu cổ phiếu TNG đăng ký bán từ ngày 03/7 tới 01/8. Qua đấy, giảm sở hữu tại TNG xuống còn hơn 4,37 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 3,86%.

* MCF: Ông Lê Trường Sơn, Giám đốc điều hành CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF – HNX) đăng ký bán toàn thể hơn 163.000 cổ phiếu MCF sở hữu, tỉ lệ 1,52%. Giao dịch dự định tiến hành từ ngày 10/8 tới 07/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* CTP: Ông Phạm Mai Anh Tài, Ủy viên HĐQT CTCP Minh Khang Capital Trading Public (CTP – HNX) đăng ký bán toàn thể 604.000 cổ phiếu CTP sở hữu, tỉ lệ 4,99%. Giao dịch dự định tiến hành từ ngày 10/8 tới 08/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *