Sự kiện chứng khoán đáng để mắt ngày 2/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/8

* POM: Bà Do Nhung, em của ông Đỗ Duy Thái – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đăng ký bán toàn thể hơn 7,28 triệu cổ phiếu POM sở hữu, tỉ lệ 2,6%. Giao dịch dự định tiến hành từ ngày 07/8 tới 05/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* ACL: Ông Trần Tuấn Nam, em của bà Trần Thị Vân Loan – Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập cảng Thủy sản Long AN (ACL – HOSE) đăng ký bán hơn 1,31 triệu cổ phiếu ACL từ ngày 04/8 tới 01/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự định giao dịch thành công, ông Nam sẽ giảm sở hữu tại ACL xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 1,99%.

* Việt Nam Đồng: CTCP Chứng khoán VnDirect (Việt Nam Đồng – HOSE) phê chuẩn việc khai triển phương án phát hành hơn 304,46 triệu cổ phiếu mới. Trong đấy, hơn 243,56 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỉ lệ 5:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và hơn 60,89 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỉ lệ 100:5. Thời kì tiến hành trong 5 2023 và 2024.

* RDP: Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holding (RDP – HOSE) đăng ký bán hơn 2,49 triệu cổ phiếu RDP từ ngày 07/8 tới 31/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự định giao dịch thành công, ông Lam sẽ giảm sở hữu tại RDP xuống còn hơn 22,1 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 45,04%.

* DIG: Tổng CTCP Đầu cơ Tăng trưởng Xây dựng (DIG – HOSE) phê chuẩn chủ trương thoái vốn toàn thể hơn 3,92 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu cơ và Thương nghiệp DIC (DIC Intraco).

* CMG: Ông Nguyễn Minh Đức, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE) đăng ký sắm hơn 3,47 triệu cổ phiếu CMG, tỉ lệ 2,3% từ ngày 04/8 tới 02/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện nay, ông Đức chưa nắm giữ bất cứ cổ phiếu CMG nào.

* DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) chỉ sắm được hơn 0,47 triệu cổ phiếu DHC trong tổng số 1 triệu cổ phiếu DHC đăng ký sắm từ ngày 30/6 tới 28/7. Sau giao dịch, ông Nghĩa đã nắm giữ hơn 10,27 triệu cổ phiếu DHC, tỉ lệ 12,77%.

* CSV: Ngày 01/8, HĐQT CTCP Hóa chất căn bản miền Nam (CSV – HOSE) đã có nghị quyết phê chuẩn việc trả cổ tức đợt 3 5 2022 bằng tiền mặt theo tỉ lệ 15%. Ngày đăng ký chung cuộc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự định vào 29/8/2023 và trả tiền kể từ ngày 13/9/2023.

* SAV: Ngày 14/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ nhân (cổ phiếu thưởng) của CTCP Hiệp tác kinh tế và Xuất nhập cảng Savimex (SAV – HOSE), ngày đăng ký chung cuộc là 15/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 5%, trả tiền kể từ ngày 31/8/2023. Cổ phiếu thưởng trả theo tỉ lệ 100:20, tương đương SAV sẽ phát hành thêm hơn 3,59 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* PMP: Ngày 17/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP – HNX), ngày đăng ký chung cuộc là 18/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 12%, trả tiền kể từ ngày 29/9/2023.

* HMH: Ông Trần Đức Chung, Ủy viên HĐQT CTCP Hải Minh (HMH – HNX) đăng ký sắm 150.000 cổ phiếu HMH từ ngày 04/8 tới 31/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện nay, ông Chung chưa nắm giữ bất cứ cổ phiếu HMH nào.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *