Mô hình sóng elliott wave zigzag

Mô hình sóng ZigZag là cấu trúc điều chỉnh thông thường nhất, bắt đầu cho sự đảo chiều nhanh chóng. Thường thì nó trông giống mô hình sóng chủ vì tốc độ hình thành của nó. Một mô hình ZigZag có thể tự mở rộng thành mô hình Double ZigZag (2 lần zigzag) hoặc Triple ZigZag (3 lần zigzag) dù hiện tượng đó ít phổ biến. Chú ý rằng ZigZag chỉ là phần đầu của cấu trúc điều chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *