PTKT Bài 66: Mẫu hình Cá Mập

Mô hình cá mập (Shark) được phát hiện vào năm 2011 bởi Scott Carney. Các đỉnh của mô hình được đánh dấu lần lượt bằng các điểm 0, X, A, B và C.

Xin lưu ý rằng trong tất cả các mô hình chúng tôi đã nghiên cứu trước đó (mô hình Gartley, Dơi, Cua, Bướm), đỉnh thứ hai trong mô hình giá tăng và đáy thứ hai trong mô hình giá giảm giá luôn thấp/cao hơn mô hình đầu tiên. Tuy nhiên, trong mô hình Shark giá tăng, đỉnh thứ hai lại cao hơn đỉnh thứ nhất. Bên cạnh đó, mô hình còn kết hợp Fibonacci với lý thuyết sóng Elliott và sử dụng tỷ lệ mới 113%.

Dưới đây là các thông số chính của mô hình Cá mập:- Không có vị trí cụ thể cho điểm A.- Điểm B nằm ở mức thoái lui 113% đến 161,8% của XA.- Điểm C nằm ở mức thoái lui 113% của 0X và mức thoái lui 161,8% -224% của AB.

Phương thức giao dịch

Phương pháp giao dịch mô hình cá mập hơi khác so với các mô hình khác. Điểm thâm nhập (entry) ở mức 88,6% của 0X. Chốt lời ở mức 50% đến 61,8% BC. Dừng lỗ tại điểm C.Dưới đây là một ví dụ về mô hình cá mập tăng giá trên biểu đồ: Điểm B nằm ở phần mở rộng 113% của XA và điểm C nằm ở phần mở rộng 113% của 0X. Đạt lệnh mua ở mức thoái lui 88,6% của 0X với điểm dừng lỗ C.

.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )