PTKT Bài 65: Mẫu hình Bướm

Được phát hiện bởi Bryce Gilmore và Larry Pesavento, mẫu hình Bướm là một dạng khác của mẫu hình Gartley, thường xuất hiện gần mức giá cực đáy và cực đỉnh của thị trường và báo hiệu trước sự đảo chiều.

Điểm chính yếu trong mẫu hình Bướm đó là đường CD dài hơn đường XA.

Dưới đây là các tham số chính của mẫu hình Con Bướm:

– Điểm B nằm ở mức thoái lui lên tới 78,6% của đường XA.

– Điểm C có thể nằm ở mức thoái lui 38,2% – 88,6% của đường AB.

– Điểm D có thể nằm ở mức kéo dài 161,8% – 261,8% của đường AB hoặc ở mức kéo dài 127,2% – 161,8% của đường XA. Điểm khác so với mẫu hình Gartley đó là điểm D không nằm ở mức thoái lui mà là kéo dài của đường XA.

Cách thức giao dịch

Điểm thâm nhập thị trường nằm ở điểm D, báo hiệu khu vực đảo chiều tiềm năng. Lệnh Chốt Lời có thể đặt ở mức 61,8% của đường CD (Chốt Lời 1) và/hoặc ở mức 127,2% của đường CD (Chốt Lời 2). Bạn cũng có thể nhắm đến điểm B (theo cách nhìn bảo thủ) và điểm A (theo cách nhìn cấp tiến). Hãy đặt lệnh Cắt Lỗ phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro của bạn.

Dưới đây là ví dụ về một mẫu hình Bướm giảm giá.

Điểm B nằm ở mức thoái lui 78,6% của đường XA. Điểm C nằm ở mức thoái lui 76,8% của đường AB. Điểm D nằm ở mức kéo dài 127,2% – 161,8% của đường XA.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )