PTKT Bài 64: Mẫu hình Con Cua

Mẫu hình Con Cua là một mẫu hình hài hòa khác bắt nguồn từ mẫu hình Gartley, với đặc điểm các dao động XA và CD dài hơn. Điểm D ở rất xa và nằm vượt qua khỏi điểm X khởi đầu. Đây là điều tạo nên khác biệt của mẫu hình Con Cua và các mẫu hình hài hòa khác.

Dưới đây là các thông số chính của mẫu hình Con Cua:

– Điểm B nằm ở mức thoái lui 38,2% – 61,8% của đường XA.

– Điểm C có thể ở mức thoái lui 38,2% – 88,6% của đường AB.

– Điểm D có thể nằm ở mức kéo dài 224% – 316% của đường AB hoặc mức kéo dài 161,8% của đường XA. Điểm D càng gần với mức kéo dài 161,8% của điểm X thì tín hiệu của mẫu hình này càng mạnh.

Cách thức giao dịch

Điểm D là điểm thâm nhập giao dịch. Luôn luôn chờ thị trường đảo chiều khỏi đường CD trước khi bạn mở giao dịch. Có thể đặt lệnh Chốt Lời ở mức 61,8% của đường CD (Chốt Lời 1) và 127,2% của đường CD (Chốt Lời 2). Nên đặt lệnh Cắt Lỗ tuân theo quy tắc quản lý rủi ro của bạn.

Chúng ta hãy xem mẫu hình Con Cua có hình dạng ra sao trên biểu đồ. Điểm B nằm ở mức thoái lui 61,8% của đường XA. Điểm D nằm ở gần mức kéo dài 161,8% của đường XA.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )