PTKT Bài 63: Mẫu hình Con Dơi

Mẫu hình Con Dơi là một biến thể của mẫu hình hài hòa Gartley. Hình dạng của các mẫu hình này giống nhau, nhưng khác về tỉ lệ Fibonacci để định ra vị trí của các điểm chính.

Chúng ta hãy xem xét các thông số của một mẫu hình Con Dơi:

  • Điểm B ở mức thoái lui 38,2% – 50% của đường XA.
  • Điểm C có thể ở mức thoái lui 38,2% – 88,6% của đường AB.
  • Điểm D có thể nằm ở mức mở rộng 161,8% – 261,8% của đường AB hoặc ở mức thoái lui 88,6% của đường XA.

Cách thức giao dịch Mẫu hình Con Dơi 

  1. Điểm D là vị trí thâm nhập giao dịch. Như thường lệ, cần thiết phải xác nhận sự đảo chiều của thị trường ở đây.
  2. Có thể đặt lệnh Chốt Lời ở mức 61,8% của đường CD (TP1), mức 127,2% của đường CD (TP2) và/hoặc hình chiếu của đường XA từ điểm D (TP3).
  3. Hãy đặt lệnh Cắt Lỗ theo quy tắc quản lý rủi ro của bạn.

Chúng ta hãy xem ví dụ về mẫu hình Con Dơi tăng giá trên biểu đồ.

Bạn có thể thấy rằng điểm B nằm ở mức thoái lui khoảng 61,8% của đường XA, điểm C nằm ở mức thoái lui 88,6% của đường AB, còn điểm D nằm gần mức thoái lui 88,6% của đường XA. Các tỉ lệ Fibo không hoàn toàn giống như trên sơ đồ song vẫn đủ gần. Hãy lưu ý rằng mẫu hình nến “harami” đã xuất hiện ở điểm D, qua đó xác nhận giá cả đã đảo chiều đi lên.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )