PTKT Bài 62: Mẫu hình Gartley

Được xây dựng và đặt tên theo chính H.M. Gartley, mẫu hình Gartley là mẫu hình hài hòa lâu đời nhất được công nhận. Dù vậy, các tỉ lệ Fibonacci cho mẫu hình này đã không được Gartley đề cập mãi cho đến khi được Scott Carney và Larry Pesavento bổ sung sau đó.

Các mẫu hình Gartley bao gồm mẫu hình ABCD pattern cơ bản đi theo sau một đỉnh hoặc đáy quan trọng. Vì thế nên mẫu hình Gartley được tạo nên từ 4 sự biến động giá. Mẫu hình Gartley tăng giá có hình dạng giống chữ M, còn mẫu hình giảm giá lại trông giống chữ W. Các chữ cái dùng để đánh dấu mẫu hình Gartley trên biểu đồ là các chữ X, A, B, C, và D. Đường XA phải là đường dài nhất trong mẫu hình.

Chúng ta hãy xem xét mẫu hình Gartley tăng giá (là mẫu hình đối ngược hoàn toàn với mẫu hình giảm giá).

Mọi thứ đều bắt đầu từ điểm X nằm ở khung thời gian cao hơn và là một phần trong xu thế lớn hơn. Trong mắt những ai đang theo dõi biểu đồ thì mức giá đáy/đỉnh rất rõ rệt và hiển nhiên. Sau đó, giá biến động đi lên từ điểm X đến điểm A rồi và đảo chiều đi xuống A. Chân XA sẽ giới hạn phạm vi của mẫu hình này, còn các chân khác sẽ phát triển trong phạm vi các điểm này.

Có thể gọi một mẫu hình có cấu trúc như trong hình này là mẫu Gartley nếu nó phù hợp với các quy tắc sau:

  • Điểm B nằm ở mức thoái lui 61,8% của đường XA. Đây là điều kiện quan trọng nhất.
  • Điểm C có thể ở khoảng thoái lui 38,2% – 88,6% của đường AB.
  • Điểm D có thể nằm ở khoảng mở rộng 127,2% – 161,8% của đường AB hoặc ở mức thoái lui 78,6% của đường XA.

Cách thức giao dịch

Ở mẫu hình Gartley tăng giá, điểm D là điểm kích hoạt mua. Cần lưu ý rằng điểm D có khả năng là vùng đảo chiều. Các trader sẽ cần có được sự xác nhận về đợt đảo chiều thực sự diễn ra ở vùng này, có thể dưới hình thức một mẫu hình nến đảo chiều hay giá trị hiển thị của các chỉ báo kỹ thuật.

Chốt Lời và Cắt Lỗ

Dưới đây là các lựa chọn về vị trí đặt lệnh Chốt Lời:

  1. Chốt Lời 1: ở mức 61,8% của đường CD.
  2. Chốt Lời 2: bằng độ dài của đường XA chiếu từ điểm D.

Có thể đặt Cắt Lỗ ở dưới điểm X đối với mẫu hình Gartley tăng giá (hoặc trên điểm X đối với mẫu hình Gartley giảm giá), hoặc tuân theo nguyên tắc quản lý rủi ro của bạn.

Lưu ý rằng trên thực tế, các mẫu hình mà bạn thấy trên biểu đồ thường không khớp hoàn toàn với các tỉ lệ nêu trên. Do đó, mẫu hình Gartley trên lý thuyết và thực tế mà bạn giao dịch nếu chênh lệch càng lớn thì càng nên cân nhắc đến rủi ro xảy ra lỗi.

Dưới đây là ví dụ về mẫu hình Gartley trên biểu đồ. Điểm B nằm ở mức thoái lui khoảng 61,8% của đường XA. Điểm C nằm ở mức thoái lui 61,8% của đường AB. Điểm D nằm ở mức thoái lui 88,6% của đường XA. Mô hình này tuy không hoàn hảo như lý thuyết song cũng khá giống.

Kết luận

Nhận diện được chính xác mẫu hình Gartley sẽ đem đến độ rủi ro thấp cho giao dịch. Ở nhiều trường hợp, các mẫu hình Gartley sẽ hình thành gần mức đỉnh/đáy của thị trường và đi trước điểm đảo chiều. Bạn có thể tìm thấy cũng như giao dịch các mẫu hình Gartley ở tất cả các khung thời gian.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )