PTKT Bài 21: Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI)

Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) đo lường sức mạnh của một xu hướng bằng cách so sánh giá đóng cửa của tài sản với phạm vi giao dịch của nó và đơn giản hóa kết quả. Chỉ số này được tạo ra dựa trên ý tưởng rằng trong một thị trường tăng giá thì giá đóng cửa thường sẽ cao hơn giá mở cửa. Ở khía cạnh này, RVI khá giống với chỉ báo Stochastic Oscillator. Sự khác biệt giữa hai chỉ báo này là RVI so sánh giá đóng cửa với giá mở cửa, không phải với mức giá thấp.

Cách thiết lập chỉ báo.

RVI nằm trong bộ chỉ báo mặc định của MetaTrader, vì vậy bạn không cần phải tải chỉ báo về. Để thiết lập, hãy vào “Insert”, chọn “Indicators”, “Oscillators” và bạn sẽ tìm thấy chỉ số RVI. Chỉ báo này xuất hiện trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ giá.

10 được coi là thiết lập thời gian phù hợp nhất. Chỉ báo này bao gồm 2 đường. Một đường là RVI, đường kia là đường tín hiệu 4 giai đoạn và cũng là đường trung bình động của chỉ báo.  

Diễn giải.

RVI dao động trên một đường trung tâm. Nó được diễn giải theo cùng một cách như các bộ dao động khác như chỉ báo MACD và RSI. Cụ thể, RVI hiển thị khi thị trường quá mua hoặc quá bán và gửi tín hiệu phân kỳ tới biểu đồ giá. Điều kiện quá mua/quá bán. Khi thị trường dao động đi ngang, hãy căn cứ vào RVI để thoát khỏi các khu vực quá mua (cao) hoặc quá bán (thấp) dưới dạng tín hiệu bán/mua. Lưu ý rằng chỉ báo không cung cấp các mức chính xác cho các khu vực quá mức và quá mua, vì vậy các nhà giao dịch cần tự phát hiện ra các vị trí này. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải lưu ý rằng các bộ dao động có thể duy trì ở mức cao nhất trong một khoảng thời gian dài. Giao nhau với đường tín hiệu. Hãy để mắt tới sự giao nhau giữa đường RVI và đường tín hiệu. Khi chỉ báo tăng lên trên đường tín hiệu, đây là dấu hiệu giá tăng. Khi chỉ báo đi xuống dưới đường tín hiệu, nó sẽ báo hiệu cho sự giá giảm. 

Hội tụ/phân kỳ. Nếu mức giá đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó, trong khi đỉnh RVI mới lại thấp hơn đỉnh trước đó (tức hội tụ giảm giá), bạn hãy xác định vị trí RVI cắt ngang đường tín hiệu theo hướng đi xuống rồi bán ra. Nếu mức giá đáy mới thấp hơn đáy trước đó, trong khi đáy RVI mới cao hơn đáy trước đó (tức hội tụ tăng giá), hãy tìm vị trí RVI cắt ngang đường tín hiệu theo hướng đi lên rồi thực hiện giao dịch mua vào.

Mặc dù RVI có ích trong giao dịch nhưng không thể tránh khỏi việc cung cấp các tín hiệu sai, do đó nó cần được dùng chung với các chỉ báo và công cụ giao dịch khác.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )