Liquid Swap tại Binance

Với Liquid Swap, bất kỳ người dùng nào cũng có thể trở thành nhà cung cấp thanh khoản. Thêm các stablecoin và token hợp lệ từ ví của bạn vào Binance Liquid Swap để có thể thu về thêm phần thưởng.

Khoản đầu tư Tối thiểu: Tương đương 10 USDT/BUSD

Mức phí: 0,04%

APY: Tuỳ theo quy định

Phân bổ Phần thưởng:Theo thời gian thực

Mức rủi ro: Cao

Có 2 loại sản phẩm: SwapLiquidity.

Binance Liquid Swap là gì

Binance Liquid Swap căn cứ vào nguyên lý của “Giếng thanh khoản” để tiến hành giao dịch. Số lượng của mỗi cặp tiền mã hoá trong giếng thanh khoản sẽ quyết định giá cả của tiền mã hoá.
Giá cả tiền mã hoá trong giếng thanh khoản của Binance Liquid Swap được quyết định như thế nào?
Trong Binance Liquid Swap sẽ thông qua một công thức đặc định để hiện thực hoá giao dịch và giá cả giữa 2 loại tiền tệ. Người dùng tiến hành trao đổi hoặc thêm vốn trong giếng thanh khoản sẽ ảnh hưởng đến giá cả của loại tiền này trong giếng; Nếu người dùng thêm hoặc loại bỏ tài sản trong giếng thanh khoản thì sẽ tham gia vào thị trường.
Ưu điểm của Binance Liquid Swap
Tại sao lại lựa chọn Binance Liquid Swap? Người dùng có thể thông qua Binance Liquid Swap để trao đổi tiền mã hoá một cách nhanh chóng; cũng có thể cung cấp tính thanh khoản cho giếng, từ đó thu được lợi nhuận.
1. Trao đổi tiền tệ một cách nhanh chóng
Trong giếng trao đổi, hiện thực hóa việc chênh lệch giá bằng 0 đối với các giao dịch nhỏ lẻ, đối với các giao dịch lớn thì sẽ có điểm trượt nhỏ hơn. Người dùng thụ hưởng được giá cả ổn định hơn và mức phí cực kỳ cạnh tranh.
2. Người dùng thông qua việc cung cấp tính thanh khoản cho giếng vốn để thu được lợi nhuận
Người dùng bơm tiền vào giếng để cung cấp tính thanh khoản, thụ hưởng thu nhập phí do loại tiền này giao dịch mang đến cho giếng, đồng thời còn thụ hưởng lãi linh hoạt của tiền tệ này.
Chọn thêm loại tiền bất kỳ, hệ thống sẽ căn cứ theo tỷ lệ tự động giúp bạn trao đổi thành 2 loại tiền tệ như USDT/BUSD. Sau khi xác nhận đã đọc thoả thuận dịch vụ, nhấp “thêm” là có thể trở thành người cung cấp tính thanh khoản cho giếng thanh khoản, thụ hưởng cổ phần trong giếng. Khi bạn muốn rút tiền, có thể thông qua việc “loại bỏ”, tiền vốn của bạn căn cứ theo tỷ lệ với một loại tiền nào đó rút về ví spot của bạn bất cứ lúc nào. Cần lưu ý, khi bạn loại bỏ tính thanh khoản, có thể thông qua cổ phần hiện tại của bạn tại cùng một loại tiền/giếng để loại bỏ tính thanh khoản của bạn. Loại bỏ có thể căn cứ theo tỷ lệ, dùng 2 loại tiền trao đổi để loại bỏ hoặc chọn 1 trong 2 loại tiền để loại bỏ. Nếu bạn chọn 1 loại tiền, bạn cần thanh toán phí giao dịch, khấu trừ vào số tiền mà bạn nhận được.

Giải thích về AMM, cổ phần, thu nhập và cách tính phí

Công thức tính AMM (Automated Market Maker):
công thức tính Automated Market Maker

A: Hệ số đòn bẩy được dùng để làm trơn đường cong hàm số
D: Hằng số bất biến trong quá trình giao dịch, việc tăng phí giao dịch và tính thanh khoản sẽ khiến nó lớn hơn
n: Các loại tài sản trong giếng thanh khoản
xi: Loại tài sản thứ i
wi: Tỷ trọng giá trị của tài sản thứ i trong giếng thanh khoản (tính toán và chuẩn hóa với giá tương đối), tham số đặt trước, trọng số bằng nhau mặc định, wi=1/n

Công thức tính cổ phần giếng thanh khoản:
Cổ phần nhận được khi thế chấp = Tổng lượng hệ thống đã phân phát * (Số lượng tài sản người dùng thế chấp / Tổng lượng giếng thanh khoản)
Công thức tính thu nhập:
Thu nhập của người cung cấp tính thanh khoản: thu nhập từ phần phí giao dịch và giếng thanh khoản + thu nhập linh hoạt của loại tiền tệ này
Phần thu nhập từ phí sẽ được tính vào giếng thanh khoản theo thời gian thực sau khi giao dịch hoàn thành.
Phần thu nhập linh hoạt sẽ bắt đầu tính vào ngày thứ 2 sau khi thế chấp, ngày thứ 3 sẽ rót vào giếng thanh khoản. Khi người dùng loại bỏ cổ phần thì có thể thụ hưởng phần thu nhập này.
Phát sinh phí:
Trong giếng swap, mỗi giao dịch đều sẽ phát sinh phí tương ứng. Đồng thời, khi thao tác thêm/loại bỏ tài sản trong giếng swap, nếu phát sinh hành vi giao dịch (thêm tài sản, khi hệ thống căn cứ theo tỷ lệ để chia thành 2 loại tài sản; loại bỏ tài sản, nếu lựa chọn việc thu hồi 1 loại tiền tệ), thì sẽ phát sinh phí phải thanh toán.
Lưu ý:
Thao tác thêm/ loại bỏ quá thường xuyên, các yếu tố như phí xử lý, biến động giá, điểm trượt, đòn bẩy hàm số cố định… có thể khiến giá trị cổ phần bị hao mòn.

Nguồn Binance

Xem thêm 10 Cách kiếm tiền từ tiền mã hóa.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )