Khuyến nghị đầu tư ngày 23/09/2022

Khuyến nghị đầu tư ngày 23/09/2022

VCICHỜ MUA Công ty dẫn đầu về mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư và thuộc nhóm 10 CTCK có thị phần cao nhất trên HOSE. Giá cổ phiếu cũng đã giảm ~14% từ đỉnh gần nhất. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi để cân nhắc thời điểm gia tăng tỷ trọng với mã này.

VOSCHỜ MUA Lũy kế 6T/2022, Doanh thu thuần và LNST hợp nhất lần lượt đạt 1,092 tỷ đ (+89% YoY) và 316 tỷ đ (+42% YoY) chủ yếu do phục hồi vận chuyển sau Covid và đóng góp mới của 2 tàu vận tải dầu sản phẩm trọng tải lớn (50,000 DWT/tàu). Triển vọng dài hạn khả quan khi công ty đã thanh lý các tàu có tuổi đời lớn và thuê thêm tàu trần, điều này giúp gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

LDGCHỜ BÁN Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6T/2022 37 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ và hoàn thành 12% kế hoạch năm. Tuy nhiên, chất lượng tài sản và lợi nhuận chưa cao (các khoản phải thu khác tiếp tục tăng lên đến 4,332 tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản) và lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần. Tiến độ triển khai chậm và đang vướng mắc ở một số dự án.

Nguồn TCBS

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )